Turvakodit vastaanottivat viime vuonna yhteensä 5 354 asiakasta, joista lapsia oli vajaa puolet. Keskeisin tekijä asiakasmäärän kasvussa on THL:n asiantuntijan mukaan palvelun parantunut saavutettavuus.

– Asiakasmäärä kasvoi vuonna 2019 kuusi prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Vuodesta 2015 lähtien asiakasmäärä on kasvanut joka vuosi. Kasvua selittää ainakin se, että palvelu on entistä useamman saatavilla, kun turvakotien verkostoa on laajennettu ja turvakotipaikkojen kokonaismäärä on noussut, kertoo turvakotipalveluista vastaava THL:n kehittämispäällikkö Joonas Peltonen tiedotteessa.

Turvakotijaksojen kestoissa on suuria eroja. Asiakkaat olivat turvakodissa viime vuonna keskimäärin 17 vuorokautta.

– Jakson pituus määrittyy aina asiakkaiden yksilöllisten tarpeiden perusteella. Asiakkaista hieman yli puolet oli turvakodissa ensimmäistä kertaa, Peltonen kuvailee.

Valtaosa turvakotien aikuisista asiakkaista on naisia. Miehiä turvakodeissa oli viime vuonna asiakkaina yhteensä 208. Iältään aikuiset olivat yleisimmin 25–44-vuotiaita. Lapset sen sijaan olivat yleisimmin alle nelivuotiaita.

Viime vuonna turvakotiverkostoon kuului yhteensä 28 turvakotia. Yksi uusi turvakoti on jo tänä vuonna avattu Keravalle.

THL avaa 8. kesäkuuta haun uusille turvakodeille ja harvaan asutuille aluille tarkoitetuille etäturvakodeille. Turvakotiverkostoa kasvatetaan samoista lähtökohdista kuin aiemmin. Verkostoa halutaan ensisijaisesti vahvistaa alueilla, joilta palvelut puuttuvat kokonaan sekä alueilla, joissa palvelua ei ole tarpeeseen ja asukasmäärään suhteutettuna hyvin saatavilla.

– Vaikka turvakotien määrää on pystytty viime vuosina lisäämään huomattavasti, emme ole vielä siinä tilanteessa, että meillä olisi tarpeeseen nähden riittävästi helposti saavutettavia turvakoteja. Turvakotiverkoston kapasiteettia kasvatetaan edelleen, Peltonen sanoo.

OLETKO LÄÄKÄRI, HAMMASLÄÄKÄRI, PROVIISORI TAI FARMASEUTTI? Kirjautumalla saat kaikki Mediuutisten digisisällöt käyttöösi maksutta.