Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin valtuusto päätti eilen 11. kesäkuuta hyväksyä esityksen Turunmaan sairaalan yhdistämisestä Turun yliopistollisen keskussairaalan osaksi. Päätös syntyi selvällä äänestystuloksella äänin 412–-24.

Äänestykseen jouduttiin, kun Ruotsalaisen kansanpuolueen (RKP) valtuustoryhmä ehdotti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi.

Turunmaan sairaala on ollut Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin yksiköistä parhaiten ruotsin kielellä palveleva erikoissairaanhoidon yksikkö, joten RKP on ymmärrettävästi sen kohtalosta kiinnostunut.

Turunmaan sairaalan hallintomallin muutoksessa on huomioitu lainsäädännölliset velvoitteet palvelujen tarjoamisesta yhdenvertaisesti kahdella kielellä, sairaanhoitopiiri tiedottaa.

Erikoissairaanhoidon kehitys on johtanut tilanteeseen, jossa Turunmaan sairaalan laaja erikoisalapalvelujen valikoima on kaventunut ja esimerkiksi leikkaustoiminta on siirtynyt Tyksin vastuulle.

Tällä hetkellä noin 90 prosenttia ruotsinkielisistä potilaista hoidetaan Tyksin nykyisillä toimialueilla ja päivystyksessä.

Turunmaan sairaalan yhdistämistä Tyksiin on perusteltu ajatuksella, että kielelliset oikeudet tulee turvata siellä, missä potilaat nykyisin hoidetaan eli pääosin Tyksissä.

Ajatusmalli ei herätä suurta luottamusta RKP:n valtuustoryhmässä, sillä yhdistämisasian valtuustokäsittelyn jälkeen RKP:n valtuustoryhmä jätti päätökseen liitettäväksi toimenpidealoitteen, jonka mukaan "toimintasäännön jatkovalmistelussa tulee määritellä, millä keinoin ruotsinkieliset erikoissairaanhoidon palvelut Turunmaan sairaalassa ja sairaanhoitopiirissä käytännössä varmistetaan vuodesta 2020 lukien".

Entä mitä tapahtuu Turunmaan sairaalalle?

Jotta se jatkaisi vahvasti ruotsinkielellä palvelevana yksikkönä, sairaanhoitopiiri kaavailee, että sinne muodostetaan muista lähisairaaloista poiketen erillinen vuodeosastohoidon ja avohoitopalvelujen yksikkö, jossa on oma henkilöstö ja muita yksikköjä tiukemmat kielitaitovaatimukset.

Yksiköllä olisi oma koordinoiva ylihoitaja, joka toimisi yksikön hoitohenkilöstön ja hoitotyötä tukevan henkilöstön esimiehenä vastaten pitkälti myös rekrytoinneista. Potilashoidon vastuut ja lääkärihenkilöstö sen sijaan siirtyvät Tyksin toimialueille.

Leikkaustoiminta on jo vuoden alusta siirtynyt Tyksin toimialueille. Uutena toimintana on suunniteltu palliatiivisen hoidon keskuksen perustamista Turunmaan sairaalan tiloihin.

– Tyks tahtoo laajentaa palveluvalikoimaa Turunmaan sairaalassa ja toimialueet ovat sitoutuneet kehittämään palveluaan ruotsin kielellä. Tarkoitus on, että Turunmaan sairaalassa tuotetaan jatkossa useiden erikoisalojen vastaanottopalveluja sekä kuntouttavia vuodeosastopalveluja kahdella kielellä, sairaalajohtaja Petri Virolainen sanoo.

Sairaanhoitopiirin pian muihin tehtäviin siirtyvä johtaja Leena Setälä lupaa ponnisteluja sen eteen, että suurempi osa sairaanhoitopiirin henkilöstöstä kykenee tarvittaessa palvelemaan ruotsiksi.

– On selvää, että suurin osa vaativasta erikoissairaanhoidosta ruotsin kielellä tuotetaan jatkossakin muualla kuin Turunmaan sairaalassa, ja tätä varten meidän tulee jatkaa ponnisteluja sen osalta, että voimme kehittyä ruotsinkielisissä palveluissa. Se tarkoittaa toimenpiteitä sen suhteen, että yhä suurempi osa sairaanhoitopiirin henkilöstöstä pystyy palvelemaan ruotsiksi neuvonta- ja hoitotilanteissa mutta myös panostusta ketterämpiin käännöspalveluihin ja esimerkiksi digitaalisten palvelujen kaksikielisyyttä, Setälä toteaa.

Ruotsin kielen taitoa voi Setälän mielestä kehittää sairaanhoitopiirissä esimerkiksi työkierron keinoin.

– Kevään mittaan noussut ruotsinkielistä väestöä edustavien tahojen kritiikki muutosta kohtaan on luonnollisesti aiheuttanut vakavaa pohdintaa ja syventänyt muutoksen vaikutusten arviointia sairaanhoitopiirissä. Olemme silti vakuuttuneita siitä, että tämä muutos ja mahdollisuus sen kautta hyödyntää Tyksin resursseja ovat välttämättömiä, jotta Turunmaan sairaala ylipäätään voi jatkossakin palvella kahdella kielellä mahdollisimman montaa erikoissairaanhoidon asiakasta, Setälä sanoo.