Turussa suunnitellaan palvelusetelin käyttöönottoa terveysasemien yleislääkärin vastaanotoille. Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää asiasta kokouksessaan 15.12.2021.

Palvelusetelin on tarkoitus helpottaa kiireettömään ja puolikiireelliseen hoitoon pääsyä sekä saada hoitojonot hallintaan. Seteli voisi tulla käyttöön helmikuun 2022 alussa tai heti, kun se on teknisesti mahdollista.

Jos palveluseteli päätetään ottaa käyttöön, Turun terveyskeskus valitsee potilaat, joille palveluseteliä tarjotaan.

”Jos hoidon tarpeen arvioinnin yhteydessä terveysaseman hoitaja toteaa, että potilaalla on puolikiireellisen hoidon tai kiireettömän määräaikaiskontrollin tarve, hänelle voidaan tarjota oman terveysaseman lääkärivastaanoton vaihtoehtona palveluseteliä. Potilaalla on aina myös mahdollisuus kieltäytyä palvelusetelistä ja valita kaupungin omat terveysasemapalvelut”, sanoo asiantuntijalääkäri Katariina Kauniskangas tiedotteessa.

Mitä kaikkea setelillä saa?

Palvelusetelikäyntiin yksityisellä palveluntuottajalla kuuluvat yleislääkäritasoinen kliininen tutkimus, tarpeelliset tavanomaiset laboratorio- ja kuvantamistutkimukset ja niiden tulkinta, tarvittavat pientoimenpiteet, lääkemääräykset, lausunnot ja lähetteet erikoissairaanhoitoon sekä edellisten rakenteinen kirjaaminen potilaskertomukseen.

Palveluntuottajat voivat aloittaa hakeutumisen palvelusetelituottajiksi palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmään (PSOP-järjestelmä) 20.12.2021 alkaen.

Palvelusetelien mahdollinen käyttöönotto on osa terveysasemien hoitoonpääsyn parantamisen toimenpidesuunnitelmaa. Kustannusvaikutuksen on arvioitu olevan korkeintaan 1,2 miljoonaa euroa vuoden 2022 aikana.

Lue lisää: