Turun yliopistollisen keskussairaalan kantasairaalan viereen rakennetaan uusi psykiatrian sairaalarakennus.

Sairaanhoitopiirin valtuusto päätti sairaalan ensimmäisen vaiheen rakentamisesta tänään tiistaina.

– Saamme asiakkaita palvelevan uudisrakennuksen, joka korvaa useita hyvin vanhoja ja epäkäytännölliseksi käyneitä kiinteistöjä. Uudesta sairaalasta on suunniteltu avoin ja helposti lähestyttävä. Nyt käsittelyssä olleet tilat on tarkoitus saada käyttöön vuonna 2024, sanoo Tyks psykiatrian toimialuejohtaja Jesper Ekelund tiedotteessa.

Valtaosa psykiatrian osastotoiminnasta ja siihen liitettävästä tehostetusta avohoidosta on tarkoitus sijoittaa sairaalaan yhtenäiseksi palvelujärjestelmäksi.

Rakentamisen ensimmäisen vaiheen kustannukset ovat kaikkiaan noin 60 miljoonaa euroa ja sisältävät noin 20 400 bruttoneliömetriä. Tähän sisältyvät muun muassa psykiatrian poliklinikat ja kahdeksan vuodeosastoa.

Valtuuston päätös käynnistää nyt rakentamisen yleissuunnittelun.

– Olemme jo käynnistäneet kilpailutuksen ja pääsemme nyt tekemään suunnittelijoiden valinnat, hankejohtaja Timo Seppälä kertoo tiedotteessa.

Sairaalan maanrakennustyöt on tarkoitus käynnistää vuoden 2021 lopussa ja varsinainen rakentaminen vuonna 2022.

Viisikerroksisen rakennuksen lisäksi rakennetaan maanalainen yhdyskäytävä Kiinamyllynkadun alta A-sairaalan kautta tunneliverkostoon. Tontti sijaitsee Lemminkäisenkadun, Kiinamyllynkadun ja Sirkkalankadun muodostamassa kolmiossa.

Samalle tontille on suunniteltu toisessa vaiheessa tehtävää psykiatrian sairaalan laajennusta, jolloin myös loput avohoidosta saadaan muun toiminnan läheisyyteen ja osaksi yhtenäistä palvelujärjestelmää.

Uuden sairaalarakennuksen myötä vuonna 2017 aloitettu Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ja Turun kaupungin psykiatrian toimintojen yhdistäminen etenee viimeiseen vaiheeseen.

Tyks Psykiatrian henkilökunta sekä potilas- ja omaisjärjestöt ovat antaneet panoksensa hankesuunnitelmaan. Järjestöille on myös suunniteltu ryhmätiloja uuteen sairaalarakennukseen.

Osana kestävän kehityksen ohjelmaa sairaanhoitopiirissä halutaan kiinnittää huomiota kiinteistöjen energiatehokkuuteen. Rakennuksen energiaratkaisuna toimii hybridijärjestelmä, jossa kaukolämmön ja- jäähdytyksen rinnalla hyödynnetään talteen otettua energiaa sisäisistä hukkalämmönlähteistä sekä maalämpökaivoista tuotettua maalämpöä ja maakylmää.