Tuoreen tutkimuksen mukaan yli puolet ihmisen suoliston yleisimmistä bakteereista on mahdollisesti herkkiä glyfosaatille. Glyfosaatti on maailman käytetyin torjunta-aine.

Turun yliopiston tutkijat ovat onnistuneet kehittämään uuden työkalun, jolla voidaan ennustaa glyfosaatin vaikutusta mikrobeihin, kuten suoliston bakteereihin.

– Tämä tutkimustyökalu mahdollistaa jatkossa tutkimuksen, jossa kartoitetaan, onko glyfosaatilla vaikutuksia ihmisen ja tuotantoeläinten suolistomikrobeihin" dosentti Marjo Helander sanoo tiedotteessa.

Työkalulla havaittiin, että ihmisen suoliston yleisimmistä bakteerilajeista jopa 54 prosenttia on potentiaalisesti alttiita glyfosaatille.

– Glyfosaatti vaikuttaa sikimaattikierron EPSPS-entsyymiin, joka on keskeisessä roolissa kolmen elintärkeän aminohapon synteesissä. EPSPS-entsyymin rakenteen perusteella pystymme ennustamaan glyfosaattiherkkyyden 80–90 prosentissa mikrobeista, kertoo bioinformatiikkatyökalun kehittäjä dosentti Pere Puigbò tiedotteessa.

Glyfosaatin on laajalti ajateltu olevan ihmisille ja eläimille turvallista, koska sikimaattikierto kuuluu vain kasvien, sienten ja bakteerien perustoimintoihin.

Ruuan glyfosaattijäämät voivat kuitenkin vaikuttaa siihen, millaiset bakteerit suolistossa viihtyvät ja suoliston bakteeriyhteisöllä on merkitystä myös ihmisen hyvinvointiin ja terveyteen.

Globaalisti suurimpia glyfosaatin käyttökohteita ovat geenimuunneltu soija, maissi ja rapsi, joiden viljely monissa Euroopan ulkopuolisissa maissa perustuu glyfosaattia kestäviin lajikkeisiin.

Glyfosaattia käytetään Euroopassakin viljan tuleennuttamiseen ennen sadonkorjuuta. Lisäksi sillä torjutaan rikkakasveja ennen kylvöä ja sadonkorjuun jälkeen erityisesti suorakylvöviljelyssä.

Riski saada glyfosaattijäämiä Suomessa tuotetun ruuan tai juoman mukana on tiedotteen mukaan lähes olematon. Suomessa ihmisravinnoksi käytettävää viljaa ei pakkotuleennuteta.

Tutkijoiden mukaan on mahdollista, että pienetkin glyfosaattimäärät voivat epäsuorasti vaikuttaa esimerkiksi tuholaisten, tautien ja loisten esiintymiseen.

Tutkimus on julkaistu Journal of Hazardous Materials -lehdessä.