Turkulainen lääkeannosteluteknologia- ja lääkekehitysyritys DelSiTech Oy ja yksi Meksikon johtavista lääkeyrityksistä Innovare R&D solmivat yhteistyö- ja lisenssisopimuksen joulukuussa.

Innovare saa oikeudet käyttää DelSiTechin silikapohjaista lääkeannosteluteknologiaa pitkäaikaisen HIV-lääkehoidon kehittämiseen ja kaupallistamiseen maailmanlaajuisesti.

Innovare kehittää uutta peptidilääkettä, joka estää HIV-1-viruksen kalvofuusiota ihmissoluihin ja siten estää infektion syntymistä.

– Lisenssisopimus on tärkeä etappi DelSiTechin pyrkimyksille päästä Latinalaisen Amerikan lääkemarkkinoille. Uskomme sen auttavan jatkossa myös uusien kumppanuuksien löytämisessä sekä Pohjois- että Etelä-Amerikassa, sanoo DelSiTechin toimitusjohtaja Lasse Leino.

Sopimuksen mukaan Innovare maksaa DelSiTechille etappimaksuja kehitystavoitteiden saavuttamisesta eri kehitysvaiheissa sekä rojalteja ja etappimaksuja kaupallistamisesta ja tuotteiden myynnistä. Maksujen määriä ei julkisteta.