Turkulainen lääkeannosteluteknologia- ja lääkekehitysyritys DelSiTech Oy on solminut yhteistyö- ja lisenssisopimuksen Yhdysvaltain länsirannikolla Seattlessa toimivan Visus Therapeuticsin kanssa. Visus Therapeutics on innovatiivinen lääkeyhtiö, joka on keskittynyt uusien hoitojen kehittämiseen silmäsairauksiin maailmanlaajuisesti.

DelSiTech on 35 henkilöä työllistävä yritys, joka kehittää ja kaupallistaa patentoimaansa biohajoavaan silikapohjaiseen biomateriaaliin perustuvaa lääkeannosteluteknologiaa.

Sopimuksen mukaan Visus Therapeutics saa maailmanlaajuisesti oikeudet käyttää DelSiTechin silikapohjaista lääkeannosteluteknologiaa pitkäaikaisten silmälääkkeiden kehittämiseen ja kaupallistamiseen. Lisenssisopimus kattaa sekä silmänsisäisesti annosteltavien lääkkeiden että silmän pinnalle annettavien niin sanottujen silmätippalääkkeiden kehittämisen jopa kuudelle eri lääkekehitysohjelmalle.

Silmän takaosan ja verkkokalvon sairauksien suurimpana haasteena on lääkkeen annostelu, koska suun kautta otettavat lääkkeet eivät pääse silmän sisälle. Siksi nämä silmälääkkeet tulee annostella silmän sisälle lasiaiseen injektiona. Ongelmana on, että lääkkeet häviävät nopeasti lasiaisesta, jos ne injisoidaan sellaisenaan esimerkiksi liuoksena.

Lasiaisinjektioita ei myöskään voi tehdä päivittäin tai edes viikoittain, koska toimenpiteeseen liittyy aina komplikaatioriski. Siksi pitkävaikutteiset injektiot ovat ainoa tapa hoitaa näitä sairauksia.

”DelSiTechin teknologia mahdollistaa lasiaisannostelun siten, että injektioita tarvitsee tehdä poliklinikalla vain pari kertaa vuodessa, mikä helpottaa merkittävästi myös terveydenhoidon kuormitusta”, yhtiön toimitusjohtaja Lasse Leino sanoo tiedotteessa.

Vanhuksilla on monesti suuria vaikeuksia annostella toistuvasti silmätippoja.

Silmän etuosan sairauksien lääkehoito ei hänen mukaansa myöskään ole tyydyttävää, vaan tällä hetkellä niitä hoidetaan pääsääntöisesti silmätipoilla, joita tulee usein annostella monta kertaa päivässä, pahimmillaan jopa parin tunnin välein.

”Tämä ei tue potilaiden sitoutumista lääkehoitoon, ja esimerkiksi vanhuksilla on monesti suuria vaikeuksia annostella toistuvasti silmätippoja. DelSiTech on kehittänyt silmätippateknologian, jossa silmätippa annostellaan vain kerran päivässä tai jopa harvemmin", Leino kertoo.

Lisenssisopimus Visus Therapeuticsin kanssa vahvistaa DelSiTechin asemaa yhtenä maailman johtavana teknologiayhtiönä pitkävaikutteisten lääkkeiden kehityksessä silmäsairauksiin.

Sopimuksen mukaan amerikkalaisyhtiö maksaa DelSiTechille sopimuksen allekirjoitusmaksun, etappimaksuja kehitystavoitteiden saavuttamisesta eri kehitysvaiheissa sekä rojalteja ja etappimaksuja kaupallistamisesta ja tuotteiden myynnistä. Maksujen määriä ei julkisteta.

”Meillä on jo ennestään lisenssisopimus lääkejätti Bayerin kanssa tällä alueella ja mittava joukko varhaisemman vaiheen yhteistyösopimuksia eri lääkeyhtiöiden kanssa maailmanlaajuisesti”, Leino sanoo.