Tupakoivilla naisilla löydettiin suomalaisessa seulontatutkimuksessa poikkeuksellisen paljon aivovaltimopullistumia.

Vaikuttaa mahdolliselta, että 50 - 60-vuotiaista pitkään tupakoineista naisista jopa yli kymmenellä prosentilla on vuotamaton aivovaltimopullistuma.

Aivovaltimopullistumat eli aneurysmat ovat yleensä vuotamattomina oireettomia, mutta puhjetessaan ne aiheuttavat lukinkalvonalaisen aivoverenvuodon (SAV). Tämä on usein työikäisten ihmisten merkittävää sairastavuutta ja kuolemia aiheuttava aivohalvaus.

Tupakoivilla naisilla on erityisen korkea riski sairastua lukinkalvonalaiseen aivoverenvuotoon vaihdevuosien jälkeen.

”Tulokset huomiota herättäviä ja huolestuttavia”

Suomessa on biopankkeihin tallennettu laadukkaita kohortti- ja väestötutkimusaineistoja, mikä mahdollisti yhteistyössä THL Biopankin kanssa kohdennetun yhteydenoton 50 - 60-vuotiaisiin tupakoiviin naisiin Etelä-Suomessa.

Biopankin kautta kutsutuista henkilöistä 50 ilmoitti vapaaehtoisesta halukkuudestaan osallistua maailman ensimmäiseen pilottitutkimukseen, jossa aivovaltimopullistumia seulottiin aivoverisuonten kuvantamistutkimuksella aivoverenvuodon riskiryhmässä eli tupakoivilla vaihdevuodet ohittaneilla naisilla.

Lopulta aivoverisuonten kuvantamistutkimuksessa kävi 43 tupakoivaa naista, joista viidellä kuvauslöydöksenä oli aivovaltimopullistuma. Luku on poikkeuksellisen korkea, sillä se viittaisi siihen, että jopa yli kymmenellä prosentilla pitkään tupakoineista naisista on vuotamaton aneurysma. Vastaava luku koko väestön tarkastelussa on kaksi prosenttia.

”Keski-iän ylittäneillä ja pitkään polttaneilla naisilla vaikuttaisi olevan poikkeuksellisen paljon aivovaltimopullistumia. Pilottitutkimus on pieni, mutta tulokset ovat huomiota herättäviä ja huolestuttavia. Hyvä uutinen on, että suurimmalla osalla aivovaltimopullistumat olivat vielä pieniä, jolloin sen hoidoksi leikkauksen tai suonensisäisen hoidon sijaan todennäköisesti riittää tupakoinnin lopetus ja aivovaltimopullistuman kuvantamisseuranta”, sanoo päätutkija, neurokirurgi Justiina Huhtakangas Husin Neurokeskuksesta tiedotteessa.

Jos tutkimustulos saadaan vahvistettua laajemmassa tutkimusotoksessa, on löydös tutkimusryhmän mukaan merkittävä.

”Olemme hiljattain todenneet, että aneurysman puhkeamisen aiheuttama (lukinkalvonalainen) aivoverenvuoto on keski-ikäisten naisten kahdenneksitoista yleisin kuolinsyy kaikista kuolemista ja yleisin aivohalvauskuolema. Tarvitsemme kuitenkin jatkotutkimuksia varmentamaan tämä havainto, ja ennen kaikkea osoittamaan, että näiden vuotamattomien aivovaltimopullistumien seulonta lisää naisten terveyttä pitkällä aikavälillä”, sanoo tutkimuksen ideoija, neurokirurgian osastonylilääkäri Miikka Korja Husin Neurokeskuksesta tiedotteesta.

Tupakointi ei ole ainoastaan aivoverenvuotojen ja aivovaltimopullistumien merkittävä riskitekijä, vaan tupakoinnin terveyttä alentavat vaikutukset ovat muutoinkin merkittävät. Siksi tupakoinnin lopettaminen lisää terveyttä monella eri tavalla. Neurokirurgit Huhtakangas ja Korja ovat jo valmistelemassa laajempaa seulontatutkimusta, johon osallistumisesta kiinnostuksensa on alustavasti ilmoittanut useampi eurooppalainen neurokirurginen keskus.