Tekoälyohjelma auttoi Turun yliopistollisen keskussairaalan syöpäklinikalla tutkijoita selvittämään tupakoinnin ja syöpäkuolleisuuden välistä yhteyttä.

Poikittaistutkimuksessa oli mukana lähes 30 000 potilasta. Tutkimus vertaili tekoälyohjelman avulla Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä vuosina 2009–2018 hoidettujen syöpäpotilaiden sairauskertomuksia tietoon siitä, olivatko potilaat lisäksi tupakoijia.

Kyseessä on kansainvälisesti ensimmäinen laaja tutkimus, joka käsittelee tupakoinnin haitallisuutta syöpäpotilaille.

Tutkijat hyödynsivät aineiston analysoinnissa syväoppivaa tekoälyohjelmaa, joka osaa määritellä, tupakoiko potilas ja missä vaiheessa hoitoa hän on lopettanut tupakoinnin. Tekoäly yhdisti tiedon potilaan tupakoinnista hänelle annettuun syöpädiagnoosiin sekä Tilastokeskuksen syöpäkuolleisuuden tilastoihin.

Tutkijat pystyivät laajan aineiston avulla osoittamaan, että tupakoivien syöpäpotilaiden kuolleisuus on suurempi kuin tupakoimattomien.

– Kun tarkastelimme potilaiden tilannetta viiden vuoden kuluttua syöpädiagnoosista, tupakointia jatkaneista miehistä vain noin puolet oli elossa ja naisista 62 prosenttia. Tupakoimattomilla potilailla molemmissa ryhmissä elossa oli jopa 75 prosenttia potilaista, Tyks syöpäklinikan erikoislääkäri Eetu Heervä sanoo tiedotteessa.

Ero tupakoivien ja tupakoimattomien potilaiden välillä oli selvä lukuisissa eri syövissä. Heervä mainitsee tärkeimpinä keuhkon, pään ja kaulan alueen syövät sekä vatsan ja suoliston syövät. Lisäksi savuttomuus voi vaikuttaa sairauden kulkuun muun muassa rintasyövän sekä eturauhasen ja virtsateiden syövissä, leukemioissa ja ihomelanoomaan sairastuneilla potilailla.

– Tutkimuksemme osoittaa, että tekoälyyn pohjaavalla tekstianalytiikalla on mahdollista kerätä laajoja tietoja tupakoinnin vaikutuksista syöpäpotilaiden sairauden kehittymiseen, Heervä sanoo.

Yksi tutkimuksen suurista löydöistä oli se, että potilaat, jotka lopettivat tupakoinnin saatuaan syöpädiagnoosin, elivät jopa 1,2 vuotta pidempään verrattuna niihin syöpäpotilaisiin, jotka jatkoivat polttamista sairaudestaan huolimatta.

– Koskaan ei ole liian myöhäistä lopettaa tupakointi. Tupakoinnin lopettamisesta syövän toteamisen jälkeen on tutkimuksemme mukaan hyötyä riippumatta sairauden levinneisyydestä, potilaan iästä tai toimintakyvystä, Heervä kertoo.

Hoitavan lääkärin kannustus savuttomuuteen onkin tutkimuksen valossa ratkaisevan tärkeää. Heervä näkee, että tuki tupakoinnin lopettamiseen tulisi aina kuulua syöpäpotilaan hoidon suunnitteluun.

Tyks syöpäklinikka on kehittänyt tekoälyohjelmaa yhteistyössä Auria tietopalvelun kanssa.