Tupakointi lisää vielä iäkkäänäkin merkittävästi riskiä sairastua vakavasti tai kuolla ei-tupakoijaa aiemmin, osoitti iso kansainvälinen väestötutkimus.

Yli 60-vuotiaat tupakoijat kuolevat keskimäärin 6,4 vuotta aiemmin kuin tupakoimattomat. Tupakoinnin lopettaneilla ero oli 2,4 vuotta.

Myöhemmällä iällä tapahtuvan tupakoinnin lopettamisen terveysvaikutuksesta on aiemmin ollut vähän tutkimustietoa. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että tupakoinnin lopettaminen nuorena ja keski-iässä lisää merkittävästi terveitä elinvuosia.

Syövän ja sydän- ja verisuonitautien sairastavuudessa tupakoijien ja tupakoimattomien erot olivat samansuuntaiset. Suurin osa tupakoijien lyhyemmästä eliniästä johtui sydän- ja verisuonitauti- ja syöpäkuolemista.

Hyöty tupakoinnin lopettamisesta oli sitä suurempi, mitä aikaisemmin lopettamispäätös oli tehty. Alle 10 vuotta sitten lopettaneiden ennustettu kuolleisuus oli neljä vuotta varhaisempi kuin tupakoimattomilla. Yli 20 vuotta sitten lopettaneilla kuolleisuus oli lähes sama kuin koskaan tupakoimattomilla – eroa oli alle vuosi.

– Tutkimuksen yksiselitteinen johtopäätös on, että tupakoinnin lopettaminen kannattaa aina ja sitä pitäisi tukea vielä vanhallakin iällä”, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tutkimusprofessori Pekka Jousilahti tiedotteessa.

Myös poltettujen savukkeiden määrä vaikuttaa eliniän lyhenemiseen. Alle kymmenen savuketta päivässä polttavien riski kuolla oli noin viisi vuotta varhaisempi kuin tupakoimattomilla. 11–19 savuketta päivässä polttavilla riski kuolla oli seitsemän vuotta varhaisempi ja yli 20 savuketta polttavilla kahdeksan vuotta varhaisempi.

Tupakointi on tärkein poistettavissa oleva sairauksien ja kuolemien aiheuttaja maailmassa. Vaikka tupakointi onkin viime vuosikymmeninä merkittävästi vähentynyt, Suomessa kuolee edelleen vuosittain 5000–6000 ihmistä tupakoinnin aiheuttamiin sairauksiin.

Tutkimuksen toteutti laaja kansainvälinen CHANCES-konsortio (the Consortium on Health and Ageing: Network of Cohorts in Europe and United States), johon osallistui THL:n lisäksi 15 yliopistoa ja tutkimuslaitosta Euroopasta, Yhdysvalloista ja Malesiasta. Tutkimuksessa seurattiin lähes miljoonaa yli 60-vuotiasta henkilöä 20 eri maassa. Tulokset on julkaistu kolmessa tiedeartikkelissa.