Ennenaikainen syntymä vaikuttaa merkittävästi ja samalla hyvin valikoivasti lapsen aivojen toiminnallisiin verkostoihin.

Eniten vaikutukset näkyvät otsalohkossa, jolla on suuri merkitys kognitiivisten kykyjen kannalta.

Tämä selviää Helsingin yliopistossa ja Helsingin yliopistollisessa sairaalassa tehdystä tutkimuksesta, jossa oli mukana 46 pikkukeskosta ja lähes 70 tervettä täysiaikaisena syntynyttä verrokkia.

Vauvojen aivotoimintaa tarkasteltiin ja mitattiin klinikassa aiemmin kehitetyn EEG-myssyn avulla.

Tulokset julkaistiin Cerebral Cortex -tiedelehdessä.

Tutkimuksessa käytettiin uutta menetelmää, jossa vauvojen aivojen toiminnallisia verkostoja mitattiin niin kutsutulla lähdeanalyysilla.

Mitatut EEG-signaalit muutettiin tietokonemallin avulla lapsen aivokuorella tapahtuvaksi toiminnaksi, jonka jälkeen hermosolujen toiminnallista verkostoitumista voitiin arvioida erittäin monipuolisesti aivokuoren tasolla.

Tulokset osoittivat, että vastasyntyneen aivokuorella on lukuisia keskenään päällekkäisiä toiminnallisia hermosoluverkostoja. Keskosuus vaikuttaa näihin verkostoihin merkittävästi, mutta samalla hyvin valikoivasti.

Vahvimmin vaikutus näkyy kognitiivisten kykyjen kannalta erityisen tärkeän otsalohkon toiminnallisissa verkostoissa.

Tutkijoiden mukaan otsalohkon alueen hermosolujen kytkeytymisen voimakkuus liittyy lapsen neurologiseen suoriutumiseen. Tämä avaa mahdollisuuden käyttää vauvan aivojen toiminnallista verkostoitumista varhaisena mittarina esimerkiksi kliinisissä tutkimuksissa, joissa vertaillaan eri hoitomuotojen vaikutuksia aivojen kehitykseen.

Valikoivat muutokset tarjoavat myös mahdollisen selityksen sille, miksi keskoslapsilla on usein ongelmia tarkkaavuudessa tai muissa kognitiivisissa toiminnoissa.

Ennenaikainen syntymä on maailmanlaajuisesti merkittävin riskitekijä elinikäisille neurokognitiivisille poikkeamille.

Käytössä olleilla menetelmillä ei kuitenkaan tähän mennessä ole onnistuttu saamaan kovin paljon tietoa siitä, millä tavalla ennenaikainen syntymä vaikuttaa erityisesti kognitiivisten kykyjen kannalta tärkeän otsalohkon hermosolujen varhaiseen toimintaan.