Tutkijoiden mukaan työn intensiivisyyden ja työhyvinvoinnin riskien hallintaan tarvitaan eri ikäisille räätälöityjä toimia.

Työelämän teknologisoituminen nostaa työn intensiteettiä ja stressaa työntekijöitä. Helpotusta stressille tuovat johdon tuki ja kohtuulliset oppimisvaatimukset. Asia käy ilmi Tampereen ja Jyväskylän yliopistojen tutkimushankkeessa.

Työelämää koettelee työtahdin kiristyminen, kasvaneet oppimisvaatimukset ja nopeaa vaihtamista monen asian välillä (multitaskaus). Koska työntekijöiltä odotetaan myös entistä enemmän itseohjautuvuutta ja itsensä johtamista, on työstä tullut monella tapaa intensiivisempää.

Suomen Akatemian rahoittamassa nelivuotisessa konsortiohankkeessa selvitetään työn intensiivisyyttä, sen seurauksia, ennustajia ja intensiivisyydeltä suojaavia tekijöitä. Tutkimus toteutetaan Tampereen ja Jyväskylän yliopistojen psykologian yksiköissä.

Hankkeen ensimmäisen vaiheen tulokset osoittavat useita työn intensiivisyyteen vaikuttavia tekijöitä. Näitä ovat tietotekniikan käyttö osana työtä, puutteellinen tuki johtajilta ja työn itsenäisyys. Lisäksi hyvin aloitteelliset ja toimeliaat työntekijät kokivat työnsä intensiiviseksi. Työn intensiivisyys, etenkin työtahdin kiristyminen ja multitaskaus lisäävät työuupumuksen riskiä.

– Toisaalta on hyvä muistaa kohtuullisten työn oppimisvaatimusten voivan myös kasvattaa työn imua ja näin edistää työhyvinvointia, sanoo professori Taru Feldt Jyväskylän yliopiston tiedotteessa.

Tutkijoiden mukaan eri ikäiset ihmiset kokivat työn intensiivisyyden eri tavioin. Ikääntyneemmät työntekijät kokivat työtahdin kiristyneen ja multitaskauksen olevan vaatimus. Samaan aikaan nuoremmat työntekijät kokivat vaatimuksia itseohjautuvuuteen ja itsensä johtamiseen.

Työn intensiivisyys voi olla riski työnvoinnille erityisesti aloilla, joissa on meneillään teknologinen murros, kuten terveydenhuollon alalla. Teknologia nopeuttaa työprosesseja ja tiedon siirtoa ruokkien työn intensiivisyyttä.

– Johdon tuki olisikin hyvä muistaa teknologisessa murroksessa, sillä sen avulla voidaan vähentää työntekijöiden kokemaa työn intensiivisyyttä ja stressiä, kertoo professori Saija Mauno Tampereen yliopistosta.

– Työn intensifikaatio ja sen hallinta itsesäätelyn voimavarojen avulla (IJDFIN)” –konsortiohankkeessa selvitetään uudenlaisia työn vaatimuksia ja työn kasvavaa intensiivisyyttä. Hankkeen tutkimustuloksia voidaan hyödyntää eri ikä- ja ammattiryhmille suunnatuissa stressi-interventioissa.

Tutkimustulokset on julkaistu artikkeleissa: Antecedents of intensified job demands: evidence from Austria. Employee Relations: The International Journal ja Do Older Employees Suffer More from Work Intensification and Other Intensified Job Demands? Evidence from Upper White-Collar Workers. Scandinavian Journal of Work and Organizational Psychology, 4(1), p.3. DOI.