Osuuskunta Tradekan tilaama riippumaton selvitys antaa hoiva-alan työntekijöille työkaluja vastuullisuuden arvioimiseksi ja kehittämiseksi. Selvityksen ovat laatineet emeritaprofessori Marja Vaarama sekä sosiaali- ja terveysjohtaja Jukka Lindberg.

Hoivapalveluiden vastuullisuuden keskeiset periaatteet on koottu selvityksessä huoneentauluksi ja käytännön tarkastuslistoiksi, jonka tekijät toivovat päätyvän kaikkien alan toimijoiden käyttöön.

Keskiviikkona julkaistu selvitys keskittyy vanhusten ja aikuisten vammaisten kotiin vietäviin hoito- ja tukipalveluihin. Selvityksen teemat voi kuitenkin yleistää koskemaan myös laajemmin julkisesti rahoitettuja hoivapalveluita. Tekijät perkasivat selvitystä varten laajasti sekä vallitsevaa lainsäädäntöä että hoivatyössä esiin nousseita ongelmia niin tilaajien, asiakkaiden kuin työtekijöidenkin näkökulmista.

– Selvitys luo kokonaiskuvan hoiva-alan vastuullisuudesta, kriteereistä ja kehittämisen mahdollisuuksista. Se tarjoaa myös kipeästi kaivattua apua vastuullisuuden arviointiin ja kehittämiseen niin palvelun tuottajille kuin ostajillekin, Vaarama ja Lindberg sanovat tiedotteessa.

Selvityksen ytimen muodostavat konkreettiset suositukset vastuullisuuden vahvistamiseksi hoiva-alalla. Suosituksia voi soveltaa myös hoivan vastuullisuuden valvontaan.

– Jotta vastuullinen hoivatyö toteutuu, tulee ihmisten elämänlaatu ottaa kaiken toiminnan ja arvioinnin lähtökohdaksi. Jos veronmaksajilta kerätyillä rahoilla ei pyritä kansalaisten kannalta mahdollisimman hyvään tulokseen, vaan tarjotaan ja ostetaan tietoisesti sekundaa, on se näiden rahojen väärinkäyttöä. Ala-arvoinen palvelu loukkaa ihmisarvoa, Vaarama sanoo.

Selvityksen tarjoamia työkaluja ovat muun muassa henkilöstön hyvinvointiin, johtamisen prosesseihin, läpinäkyvään raportointiin ja valvonnan toimenpanoon liittyvät ohjeistukset. Tekijöiden toiveena on, että selvitys on avaus ratkaisulähtöiselle keskustelulle hoivan vastuullisuuden selkiyttämiseksi ja toiminnan parantamiseksi. Raportin ohjausryhmän puheenjohtaja Kari Välimäki uskoo, että koko toimiala hyötyy vastuullisuuden nostamisesta pöydälle.

– On tärkeää saada alalle yhdessä sovitut pelisäännöt, joiden toteutumista seurataan ja mahdollisia poikkeamia valvotaan. Tämän selvityksen pohjalta tehty opas on erinomainen työkalu, joka antaa hyviä välineitä myös hoiva-alan toimijoiden omavalvontaan. Myös palvelujen tilaajien on tunnettava vastuunsa: laadukas ja vastuullinen palvelu ei ole ilmaista, vaan tarkoittaa esimerkiksi TES:n mukaista palkanmaksua. Hinta ei siis voi olla ainoa kriteeri vaikkapa kilpailutuksissa, Välimäki sanoo.