Työterveyslaitoksen syksyllä 2019 tekemään Mitä kuuluu? -työhyvinvointikyselyyn vastasi syksyllä 2019 yhteensä 20 864 sote-alan työntekijää kaikkiaan kymmenestä eri sairaanhoitopiiristä eri puolilta maata.

Vastausprosentti oli 70, ja edustetut sairaanhoitopiirit olivat Siun sote, Eksote, Essote, Kainuun sote, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä, Nordlab, Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä, Keski-Uudenmaaan sote ja Kuntayhtymä Kaksineuvoinen.

Lisäksi Työterveyslaitos kyseli sote-väen vointia syksyllä 2019 Sairaalahenkilöstön hyvinvointitutkimuksessa, johon vastasi 9018 työntekijää Pirkanmaan, Kanta-Hämeen ja Vaasan sairaanhoitopiireistä, Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymästä ja Pietarsaaren sosiaali- ja terveysvirastosta. Vastausprosentti oli 68.

Kummankin tutkimuksen viesti oli selvä: Sote-muutoksen venyminen uhkaa alan työntekijöiden hyvinvointia.

Alalla työskentelevät kokevat voimakkaasti, että vaikutusmahdollisuudet omaan työhön ovat vähentyneet uudistustyön pitkittyessä. Samalla asiakaskunta on entistä vaativampaa, ja esimerkiksi väkivaltakokemukset ja eettinen kuormitus ovat yleistyneet huolestuttavasti.

Tilannetta hankaloittaa myös kuntatalouden kriisi. Useissa kunnissa on käyty viime vuoden aikana yt-neuvotteluja.

Taustalla on myös suuri trendi, väestön ikärakenteen muutos. Väestön vanhenemisesta johtuva huoltosuhteen heikkeneminen hankaloittaa tilannetta lähivuosina entisestään.

Molempien kyselyjen vastaajista useampi kuin kaksi viidestä kokee vaikutusmahdollisuutensa muutoksiin työssä vähäisiksi.

Ammattiryhmittäin tarkasteltuna erityisen vähäisiksi vaikutusmahdollisuutensa kokevat sairaanhoitajat, kätilöt, terveydenhoitajat, lähi- ja perushoitajat sekä sairaala- ja laitosapulaiset, välinehuoltajat ja siivoojat.

Sote-alaa laajasti koskeva epävarmuus vaatii yhteisiä toimia.

– Sote-alan työhyvinvointiongelmien ratkaisemiseen on tartuttava yhdessä, Työterveyslaitoksen pääjohtaja Antti Koivula sanoo.

Merkille pantavaa Työterveyslaitoksen tutkimuksissa on sekin, että 13 prosenttia Mitä kuuluu? -kyselyn vastaajista kertoi joutuvansa toimimaan sääntöjen vastaisesti ja 22 prosenttia omien arvojensa vastaisesti.

Tällaista viestiä kuului erityisesti lähi- ja perushoitajilta.

Eettistä kuormitusta kokeneiden osuus on hieman noussut edellisestä vuodesta.

...

Oletko lääkäri, hammaslääkäri, proviisori tai farmaseutti? Kirjautumalla saat kaikki Mediuutisten digisisällöt käyttöösi maksutta.

Lue myös: