Valtiovarainministeriön viime viikolla antamassa budjettiesityksessä sosiaali- ja terveysjärjestöiltä aiotaan ensi vuonna leikata paljon rahoitusta. Peräti 127 miljoonaa euroa, mikä on 33 prosenttia tähän vuoteen verrattuna, alan järjestöt ihmettelevät.

Ministeriö esittää myönnettäväksi 253 miljoonaa euroa avustuksina yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen, kun tänä vuonna myönnetty summa oli 380 miljoonaa euroa.

Kysymys on koko hallitusta koskeva.

Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen äänitorvi Soste keskusteli vaikeasta tilanteesta kokouksessaan tänään keskiviikkona.

– Toteutuessaan leikkaukset vaikuttaisivat merkittävällä tavalla monien, erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien tai muuten tukea ja apua tarvitsevien ihmisten elämään: lasten, nuorten, iäkkäiden, päihde- ja mielenterveysongelmaisten, vähemmistöjen, vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja pitkäaikaistyöttömien, Sosten valtuuston puheenjohtaja Kari Mäkinen sanoo tiedotteessa.

– Tätä työtä yhteiskunnalla ei ole varaa menettää, eikä myöskään mahdollisuutta paikata.

Mäkisen mukaan valtioneuvoston on ratkaistava sote-järjestöjen tekemän yleishyödyllisen toiminnan rahoitusongelma syksyn budjettiriihessä.

– Kysymys on koko hallitusta koskeva.

Valtiovarainministeriön budjettiesityksen viesti on Sosten mukaan räikeässä ristiriidassa viime keväänä koronakriisin sosiaalisia vaikutuksia selvittäneen työryhmän havaintoon, että järjestöt ja muu kansalaisyhteiskunta ovat hyvinvointipalveluja vahvistava tekijä.

Sosiaali- ja terveysministeriön oma budjettiesitys leikkaisi järjestöiltä 70 miljoonaa euroa, vaikka vielä keväällä koronakriisin aikaan STM vetosi järjestöihin, jotta ne toimisivat ihmisten auttamiseksi sopeuttamatta omaa toimintaansa.

Tähän vetoomukseen nähden esitetyt leikkaukset antavat täysin päinvastaisen viestin, Soste arvioi,