Pitkäaikaistutkimus HPV-rokotuksen antamasta suojasta jatkuu edelleen.

Tutkimus on siirtymässä uuteen vaiheeseen. Nyt tutkijat selvittävät sitä, vaikuttaako HPV-rokotteen luoma laumasuoja siihen, kuinka usein rokottamattomat nuoret naiset tulisi seuloa kohdunkaulansyövän varalta.

Euroopan unioni rahoittaa tutkimusta viidellä miljoonalla eurolla. Suomeen summasta on myönnetty 1,1 miljoonaa euroa. Suomessa tutkimuksen rahoitus hoidetaan Taysin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiokeskuksessa.

Tutkimukseen satunnaistetaan 5 000 nuorta ja rokottamatonta suomalaisnaista. Tutkittavilta otetaan papa-kokeet 25- ja 28-vuotiaina. Puolet heistä ei saa tuloksia 25-vuotiaina, ellei niistä löydetä välittömiä jatkotutkimuksia vaativia muutoksia.

– Näin selvitämme, voidaanko alle 30-vuotiaiden seulontakertojen määrää pudottaa laumasuojan ansiosta myös rokottamattomilla, kertoo Saksan syöväntutkimuskeskus DKFZ:n vieraileva tutkija Matti Lehtinen Taysin uutisessa.

Uusin tutkimushanke perustuu aiempiin tutkimuksiin. Lehtinen osoitti vuonna 1996, että papilloomavirus lisää merkittävästi myöhempää riskiä sairastua kohdunkaulansyöpään. Seuraavaksi piti selvittää se, suojaako rokote HPV-infektiolta ja sen jälkiseurauksilta.

Suomessa tutkimus toteutettiin 33 paikkakunnalla vuosina 2007–2009. Tutkimukseen kutsuttiin yhteensä 80 000 varhaisnuorta ja heistä rokotettiin 32 000, tytöistä noin puolet ja pojista noin neljännes.

HPV-rokotuspaikkakunnilla esiintyi vähemmän papilloomavirusta kuin muualla, vaikka kaikkia ei rokotettukaan. Siksi HPV-rokote päätyi Suomessa tyttöjen rokotusohjelmaan vuonna 2013. Parhaillaan pohditaan sen lisäämistä myös poikien rokotusohjelmaan.

Kohdunkaulan solumuutoksia tutkitaan papa-kokeella, ja suomalaisnaiset kutsutaan kohdunkaulansyövän seulontoihin viiden vuoden välein.

Seulontoja ei tulevaisuudessa välttämättä tarvita näin tiheään.

– Jos muutoksia ei havaita 30 ikävuoteen mennessä, voidaan todeta, että rokote on toiminut. Sen jälkeen seuraava koe voisi olla vasta 10 tai 15 vuoden päästä.

Seulontojen määrän vähentäminen toisi yhteiskunnalle mittavat säästöt. Rokotettujen tullessa seulontaikään säästöä voi syntyä vuosittain peräti 10-20 miljoonaa euroa. Rokottamattomilla ikäluokilla seulonnat ovat edelleen tarpeellisia.

–Alle 40-vuotiaiden naisten keskuudessa kohdunkaulansyövän ilmaantuvuus lähti nousuun 1990-luvulla, ja on ylittänyt 1970-luvun alun, jolloin seulonnat aloitettiin. Syinä ovat naisten seksuaalisen aktiivisuuden lisääntyminen sekä se, että säännöllisiin seulontoihin ei osallistuta.

Vaikka HPV:n aiheuttamien syöpien torjuminen rokotuksin näyttää sujuvan hyvin, tilannetta tarkkaillaan koko ajan. Lehtinen nimittäin toteaa, että syöpävaarallisten HPV-tyyppien katoaminen synnyttää tyhjän ekologisen lokeron.

Tyhjän lokeron voi vallata jokin muu taudinaiheuttaja.