Suurimmalla osalla potilaista on kipua leikkauksen jälkeen. Tulehduskipulääkkeet lievittävät leikkauksen jälkeistä kipua tehokkaasti. Tehokas kivunhoito on tärkeä tavoite, sillä kova kipu toimenpiteen jälkeen altistaa kivun pitkittymiselle. Tehokkaan hoidon kääntöpuolena on kuitenkin haittavaikutusten lisääntyminen.

Lääketieteen lisensiaatti Annika Piiraisen väitöstutkimuksessa arvioitiin kolmen tulehduskipulääkkeen, deksketoprofeenin, etorikoksibin ja ibuprofeenin, käyttöä, annosmuotoja ja haittavaikutuksia leikkauskivun hoidossa sappi-, selkä- ja tekonivelleikkausten yhteydessä.

Tulehduskipulääkkeiden tunnettuja haittavaikutuksia ovat maha-suolikanavan ärsytys, verenvuodot ja munuaistoiminnan heikentyminen. Kipua lievittävä vaikutus ja haittavaikutusten riski ovat annosriippuvaisia, minkä takia optimaalisen annoksen ja annosmuodon löytäminen on tärkeää, väitöstiedotteessa todetaan.

Vaikka vakavat haittavaikutukset ovat harvinaisia, niiden varhainen tunnistaminen on tärkeää pysyvien haittojen estämiseksi. Haittoja ilmenee nuorillakin, mutta yhä useammat leikkauspotilaista ovat iäkkäitä tai monisairaita, ja heillä haittatapahtumien riski on suurempi kuin muilla.

Piiraisen väitöskirja koostuu neljästä osatyöstä. Niistä ensimmäisessä verrattiin deksketoprofeenin kahta annosta: tavallisesti käytettyä 50 mg:n annosta ja 10 mg:n annosta. Tähystystekniikalla tehdyn sappileikkauksen jälkeen kipu lievittyi samankaltaisesti myös pienellä annoksella, mikä on tärkeä löydös, sillä tulehduskipulääkkeiden haittavaikutusten ilmeneminen ja vakavuus riippuvat käytetystä annoksesta.

Toisessa osatyössä verrattiin deksketoprofeenin ja etorikoksibin käyttöä lonkan tekonivelleikkauksen jälkeisessä kivunhoidossa. Osa tulehduskipulääkkeiden vaikutuksista välittyy keskushermoston kautta, joten on tärkeää tietää, miten ne läpäisevät veri-aivoesteen. Tutkimus osoitti, että deksketoprofeeni ja etorikoksibi läpäisevät veri-aivoesteen, niin että kliinisesti merkittäviä pitoisuuksia pystyttiin mittaamaan aivoselkäydinnesteestä 30 minuuttia deksketoprofeenin ja 60 minuuttia etorikoksibin annon jälkeen. Lonkan tekonivelleikkauksen jälkeen deksketoprofeeni ja etorikoksibi lievittivät leikkauksen jälkeistä kipua ja tulehdusreaktiota yhtä tehokkaasti.

Lisäksi selvitettiin suussa liukenevan ibuprofeenitabletin imeytymistä selkäleikatuilla potilailla. Heti leikkauksen jälkeen maha-suolikanavan toiminta on lamaantunutta, joten perinteisten tablettien käyttö ei ole järkevää. Tämä Piiraisen tutkimus osoitti, että heti leikkauksen jälkeen myöskin suussa liukeneva ibuprofeenivalmiste imeytyi hitaasti ja ibuprofeenin pitoisuus jäi alhaiseksi, joten ensimmäiset leikkauksen jälkeiset annokset tulehduskipulääkkeitäkin kannattaa antaa laskimoon.

Neljännessä tutkimuksessa arvioitiin uusien munuaisvaurion merkkiaineiden soveltumista akuutin munuaisvaurion diagnosoimiseen polven tekonivelleikkauksen jälkeen. Sekä isoihin leikkauksiin että tulehduskipulääkkeiden käyttöön liittyy riski munuaistoiminnan heikkenemisestä. Näiden tilanteiden varhainen tunnistaminen on tärkeää, jotta pitkäaikaisten munuaishaittojen riskiä voidaan pienentää.

Tutkimuksessa testatut munuaisvaurion merkkiaineet eivät osoittautuneet juurikaan vanhoja, jo käytössä olevia munuaistoiminnan merkkiaineita hyödyllisemmiksi. Neljästä testatusta merkkiaineesta plasmasta määritettävä neutrofiilin gelatinaasiin assosioituva lipokaliini (NGAL) vaikutti lupaavimmalta.

Annika Piiraisen lääketieteen alan väitöskirja Non-steroidal anti-inflammatory drugs in postoperative pain management - pharmacokinetics, analgesic efficacy and renal safety tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnassa perjantaina 20.8.2021.

Lue seuraavaksi: