Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä otetaan käyttöön synnyttäjien tukihenkilöiden rannekkeet Naistenklinikan ja Espoon sairaalan synnytysosastoilla ja synnyttäneiden osastoilla sekä Perhepesähotellissa.

Värikkään rannekkeiden avulla on tarkoitus helpottaa kulunvalvontaa ja lisätä perheiden turvallisuutta. Tukihenkilön tulee pitää ranneketta koko sairaalassa olonsa ajan. Tarkoituksena on identifioida synnyttäjien ja synnyttäneiden tukihenkilöt muista osastoilla liikkuvista, mahdollisesti myös luvatta liikkuvista, henkilöistä.

Rannekekäytäntöä on tarkoitus jatkaa perheiden turvallisuuden varmistamiseksi myös koronavirusepidemian aikaisten rajoitusten poistumisen jälkeen.

Ranneke ei sisällä tekstiä tai henkilötietoja.