Lääketieteen tohtori Tuija Ikonen on toiminut Turun yliopiston ensimmäisenä potilasturvallisuuden professorina elokuun alusta alkaen. Toimipaikkana on Vaasan sairaanhoitopiiri, jossa on tehty pitkään työtä potilasturvallisuuden eteen.

– Potilasturvallisuuden professuuri on merkittävä avaus, ja sen sijoittuminen Vaasaan vahvistaa entisestään länsirannikon koulutuksellista ja tutkimuksellista yhteistyötä, Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan dekaani, professori Pekka Hänninen sanoo tiedotteessa.

Myös professuurin toimipaikassa Vaasan sairaanhoitopiirissä ollaan tyytyväisiä siihen, että potilas- ja asiakasturvallisuuden tutkimus ja kouluttaminen vahvistuvat uuden tehtävän kautta.

– Tuija Ikosella on erittäin pitkä ja monipuolinen kokemus sosiaali- ja terveydenhuollosta sekä laadun ja turvallisuuden kehittämisestä. On todella hienoa saada professorin tehtävä tukemaan jo tekemäämme työtä potilasturvallisuuden parissa, sairaanhoitopiirin johtaja Marina Kinnunen iloitsee.

Vaasan sairaanhoitopiiriin perustettiin vuonna 2019 Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskus, jota Ikonen johtaa professorin tehtävän ohella. Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi toukokuussa kolmivuotisen valtionavustuksen potilasturvallisuuden kansallista koordinaatiota, tutkimuksen edistämistä ja hyvien käytänteiden kehittämistä ja jalkauttamista varten.

– Potilasturvallisuuskeskus tarjoaa puitteet valtakunnalliselle yhteistyölle, ja haluamme toimia verkostojen kautta. Professorina lähivuosien tavoitteitani ovat koulutuksen yhtenäistäminen, tutkimukseen perustuva kehittäminen ja turvallisuusjohtamisen vahvistaminen, kertoo tuore potilasturvallisuuden professori suunnitelmista.

Professorin tehtävä ja keskukselle myönnetty valtionavustus mahdollistavat tavoitteellisen ja pitkäjänteisen potilasturvallisuuden kehittämisen. Monialainen tutkimus ja ammattiryhmien välinen yhteistyö ovat välttämättömiä tulosten saavuttamiseksi.

Vaasan sairaanhoitopiirin vetämässä potilasturvallisuuden tilannekuvaa selvittävässä TEAS-hankkeessa tullaan laatimaan ehdotus potilasturvallisuuden mittaamisen malliksi, joka olisi sovellettavissa sekä toimintayksiköissä että valtakunnan tason seurannassa.

– Useat potilasturvallisuusmenettelyt ovat vakiintuneet, mutta emme tiedä, kuinka vaikuttavia käytännöt ovat. Tehtävämme on tutkia ja testata menettelyjä ja jakaa tutkittua tietoa. Vaasan sairaanhoitopiirissä kerätyn tutkimusaineiston mukaan monenlaisia mittareita ja seurantamenetelmiä tarvitaan, kun halutaan selvittää potilasturvallisuuden kokonaiskuva, Ikonen kertoo.

Professoriksi Ikonen siirtyy sosiaali- ja terveysministeriön lääkintöneuvoksen virasta. Sitä ennen hän toimi Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin arviointiylilääkärinä. Työkokemusta on kertynyt myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Ikonen on koulutukseltaan terveydenhuollon erikoislääkäri sekä thorax- ja verisuonikirurgi.

– Pitkä kliininen tausta kirurgina ja hallinnollinen työ terveydenhuollon parissa antavat erilaisia näkökulmia potilasturvallisuuden kehittämiseen. Lisäksi Potilasvakuutuskeskuksen asiantuntijalääkärinä toimiminen ylläpitää tuntumaa hoidon turvallisuuden haasteisiin arjessa, kertoo Ikonen.

Tehtävämme on tutkia ja testata menettelyjä ja jakaa tutkittua tietoa.