Useampi eri tietojärjestelmäongelma haittaa ja viivästyttää tällä hetkellä Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän palveluja.

Reseptien uusinta kestää yhä normaalia kauemmin. Ongelma on seurausta Lahden kaupungin ja hyvinvointiyhtymän välisten tietoliikenneyhteyksien katkaisusta. Ratkaisuun jouduttiin toissa viikolla havaitun haittaohjelman pysäyttämiseksi. Yhteydet avattiin uudelleen viime perjantaina.

Katkoksen aikana myös yhtymän asiakaspalvelu hidastui. Sen seurauksena joitakin sosiaalihuollon maksuja päästiin maksamaan myöhässä. Samoin hoitoon liittyviä kirjallisia päätöksiä viivästyi.

Katkon vaikutukset heijastunevat palveluihin vielä jonkin aikaa, yhtymä arvioi tiedotteessa.

Myös joulu–tammikuussa tapahtunut uuden potilastietojärjestelmän käyttöönotto on aiheuttanut palveluviivettä ja häiriöitä.

Järjestelmästä lähti alkuvuonna aiheettomia laskuja poliklinikkakäynneistä osalle potilaista. Virheelliset laskut on saatu jäljitettyä, ja korjaustoimenpiteet ovat käynnissä.

Uudessa potilastietojärjestelmässä on kuitenkin havaittu myös asiakkaiden lääkelistoihin liittyviä virheitä. Niitä ratkotaan parhaillaan järjestelmän toimittaneen Tieto Oyj:n kanssa. Henkilöstö käy läpi lääkityksiä käydään tehostetusti asiakkaiden ja heidän läheistensä kanssa.

Röntgen- ja magneettikuvien välityksessä on niin ikään ollut ongelmia.

Seuraava korjauspäivitys tehdään yhtymän työasemiin kuluvan viikon torstaina.