Suomessa on vuodesta 2006 alkaen annettu tuberkuloosi- eli BCG-rokote vain korkean altistumisriskin lapsille. Suomessa on siis kasvanut uusi valtaosin tuberkuloosirokottamattomien lasten sukupolvi ensimmäistä kertaa sitten 1950-luvun.

Suomessa syntyneiden pienten lasten tuberkuloositapaukset tai vaikeat tuberkuloositapaukset eivät ole lisääntyneet BCG-rokotusohjelman muutoksen jälkeen, selvisi Helsingin yliopistossa tarkastettavassa väitöskirjassa.

”Tulosten perusteella kaikkien lasten BCG-rokotusten uudelleen aloittamiselle ei ole perusteita”, kertoo väitöstutkimuksensa tuloksista Antti Kontturi tiedotteessa.

Tartunnanjäljitys toimii kuten pitää

Väitöstutkimuksessa selvitettiin myös Hus-alueella tuberkuloosille altistuneiden lasten tartunnanjäljitystä.

”Pienet BCG-rokottamattomat lapset ovat erityisen alttiita nopealle ja vakavalle tuberkuloositaudille. Tästä syystä tartunnan saaneet lapset tulisi löytää nopeasti ja heidän hoitonsa aloittaa viipymättä”, Kontturi kertoo.

Hus-alueen tuberkuloosin tartunnanjäljitys löysi tartunnan saaneet lapset nopeasti. Valtaosa alle 5-vuotiaiden lasten tartunnoista löydettiin ennen taudin kehittymistä, eikä kenelläkään sairastuneista todettu vakavaa tuberkuloositautia.

Esimerkiksi päivähoidossa tai koulussa tapahtuneen joukkoaltistumisen takia tutkituilla lapsilla todettiin hyvin vähän tuberkuloositartuntoja.

”Joukkoaltistumisen jälkeiset tutkimukset olisi näiden tulosten valossa perusteltua kohdentaa entistä tarkemmin”, Kontturi sanoo.

Enemmän ympäristömykobakteereiden aiheuttamia imusolmuketulehduksia

Väitöstutkimuksessa havaittiin, että BCG-rokotusohjelman muuttamisen jälkeen pienten lasten ympäristömykobakteeri-infektioiden määrä on kasvanut.

Lapsilla ympäristömykobakteeri-infektiot ilmenevät yleensä kaulan tai kasvojen alueen imusolmuketulehduksena.

”Lasten ympäristömykobakteereiden aiheuttamien imusolmuketulehdusten selvä lisääntyminen BCG-rokotusohjelman muutoksen jälkeen viittaa siihen, että BCG-rokote antaa suojaa myös näitä infektioita vastaan”, Kontturi sanoo.

Koska ympäristömykobakteereiden aiheuttamat imusolmuketulehdukset paranevat ilman hoitoa hyvin ja toisaalta BCG-rokote voi itsessään aiheuttaa märkiviä imusolmuketulehduksia rokotetuilla, ei BCG-rokotteen käyttö ympäristömykobakteeri-infektioiden ehkäisyssä ole perusteltua.