Sosiaali- ja kriisityön pitäisi olla ammattilaisten toteuttamaa ja riittävän hyvin dokumentoitua. Nykymuodossaan tuen saamisen käytännöt ovat kuitenkin kirjavia.

Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä on laatinut suositukset siitä, miten psykososiaalista tukea pitäisi antaa. Työryhmä ehdottaa, että psykososiaalinen tuli olisi määritelty laissa, ja johtovastuu ensivaiheen psykososiaalisen tuen ja kriisityön järjestämisestä ja johtamisesta annetaan sosiaalipäivystykselle. Sosiaalipäivystysten rooli on jo vahvistunut, ja nykyään Hätäkeskukselta tulee sosiaalipäivystyksiin myös selkeitä kriisityön tehtäviä.

Suosituksissa sanotaan myös, että annettavan tuen pitää olla pitkäkestoista ja sitä on saatava läheltä. Oikein annettu tuki ja viranomaisten yhteistyö auttaa tutkimusten mukaan ihmisiä ja yhteisöjä toipumaan äkillisistä traumaattisista tilanteista. Yksittäisten kriisi-istuntojen sijaan toimivampi ratkaisu on prosessimainen tuki.

Psykososiaalisen tuen toimijat organisoitaisiin valtakunnallisesti, alueellisesti ja paikallisesti, ja toiminta dokumentoitaisiin yhdenmukaisesti. Tarvittaessa mukaan voidaan ottaa kolmannen sektorin toimijoita.

STM:n työryhmän suosituksia on kaikkiaan 12.

1. Työryhmä suosittelee, että lakiin kirjataan, että sosiaali- ja kriisipäivystystä tulee toteuttaa yhdessä.

2. Työryhmän suosituksena on, että alueellinen sosiaali- ja kriisipäivystys vastaa ensivaiheen äkillisten traumaattisten tilanteiden psykososiaalisesta tuesta ja sen toteutumisesta.

3. Työryhmä suosittelee, että psykososiaalinen tuki toteutetaan proaktiivisesti, prosessimaisesti ja vaiheittaisesti.

4. Työryhmä suosittelee, että paikalliset nimetyt kriisiryhmät koostuvat sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöstä. Kriisiryhmät tulee integroida alueelliseen psykososiaalisen tuen prosessiin.

5. Työryhmä suosittelee, että toteutettu psykososiaalinen tuki dokumentoidaan aina sosiaali- ja terveydenhuollon kirjaamiskäytäntöjen mukaisesti.

6. Työryhmä ehdottaa, että suuronnettomuustilanteessa ja suuronnettomuustilanteen kaltaisissa häiriötilanteissa alueen sosiaali- ja kriisipäivystys johtaa ja koordinoi ensivaiheen psykososiaalisen tuen toimintaa.

7. Työryhmä suosittelee, että varoja tulee osoittaa esimerkiksi arviomäärärahojen muodossa suuronnettomuuksista aiheutuvien kustannuksien korvaamiseksi kunnille myös psykososiaalisen tuen osalta.

8. Työryhmä suosittelee, että psykososiaalisen tuen valtakunnallisen toimijan Vantaan sosiaali- ja kriisipäivystyksen asiantuntijaresurssia käytetään sosiaali- ja kriisipäivystysten kouluttamisessa suuronnettomuustilanteisiin.

9. Työryhmän ehdotuksena on psykososiaalisen tuen määritelmän kirjaaminen lakiin siten, että psykososiaalista tukea toteutetaan ja johdetaan valtakunnallisesti yhdenmukaisella tavalla.

10. Työryhmä suosittelee, että sosiaali- ja terveydenhuollon valmiussuunnitelmiin sisällytetään sosiaali- ja kriisipäivystyksen keskeinen rooli psykososiaalisen tuen ensivasteen operatiivisena toimijana sekä kriisiviestintäsuunnitelma psykososiaalisen tuen osalta.

11. Työryhmä suosittelee THL:n tuottavan psykososiaalisen tuen tutkimusta ja tutkimuspalveluita, asiantuntijoiden ja palveluntuottajien tietokannan, väestölle suunnatun verkkosivuston ja että THL ylläpitäisi näitä resursseja.

12. Työryhmä suosittelee psykososiaalisen tuen ja kriisityön koulutuksen systemaattista kehittämistä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden peruskoulutuksen ja erikoistumiskoulutuksen osalta.