Toimintaterapeutti katsoo potilasroolin ohi

Hyks Syöpäkeskus on käynnistänyt yhdessä Sylva ry:n kanssa syöpään sairastuneille nuorille aikuisille tarkoitetun toimintaterapeutin vastaanoton.

Toimintaterapeutin kanssa voi keskustella syövän vaikutuksista omaan elämään ja saada tietoa sekä tukea itsenäiseen arjessa selviytymiseen.

Sairastumisella voi olla vaikutuksia esimerkiksi itsestä huolehtimiseen, minäkuvaan, sosiaaliseen kanssakäymiseen, työssäkäyntiin tai opiskeluun sekä vapaa-ajan viettoon.

– Tarkastelemme nuoren elämäntilannetta ja arjessa selviytymistä kokonaisvaltaisesti sekä pyrimme löytämään yhdessä ratkaisuja arjen helpottamiseksi, kertoo toimintaterapeutti Anna-Elina Rahikainen.

Hyksin vastaanotto on ensimmäinen laatuaan Suomessa. na