Tampereen Lääkäriseura on palkinnut LKT, geriatrian dosentti, lääkintöneuvos Pirkko Jäntin Bertel Laurellin kunniapalkinnolla.

Jäntille myönnettiin palkinto keväällä 2020 , mutta palkinnonjako ja -julkistus viivästyivät, joten hän sai palkinnon vasta Tampereen Lääkäriseuran vuoden 2021 vuosikokouksen yhteydessä huhtikuussa. Mediuutiset sai tiedon palkitsemisesta keskiviikkona.

Jäntti palkittiin, koska hän on seuran mukaan edelläkävijänä kehittänyt geriatrian alan kliinistä työtä, osoittanut hyvää ammattitaitoa ja uupumatonta työpanosta sekä jakanut tietoaan erikoistuville lääkäreille.

Tampereen Lääkäriseura on jakanut kunniapalkintoa vuodesta 1985. Palkitsemisella seura haluaa välittää käytännön lääkärin työn arvokasta perinnettä tuleville lääkäripolville.

Palkinnon voi saada seuran entinen tai nykyinen jäsen ansioista, jotka hän on hankkinut käytännön lääkärin työssä ja jotka ovat lähellä palkinnolle nimensä antaneen lääkärin ammatissaan osoittamaa taitoa ja henkeä.

Kliinisessä työssä Jäntin sydäntä lähinnä ovat olleet muistisairauksien diagnostiikka ja hoito sekä iäkkäiden kuntoutus.

Tutkimustyön tulee hyödyttää kliinistä työtä, hän sanoo TLS:n tiedotteessa.

Jäntti aloitti uransa Turussa: opiskeli lääketieteen lisensiaatiksi ja erikoistui yleislääketieteeseen. Vanhustenhoito kiinnosti häntä alusta alkaen, joten hän erikoistui geriatriaan heti, kun alasta tuli pääspesialiteetti 1980-luvulla, TLS tiedottaa.

Alkuvuosina geriatrian koulutuspaikoista oli Suomessa pulaa. Siksi hän suoritti osan erikoistumisestaan Englannissa, jossa geriatrialla oli jo silloin vuosikymmenten perinteet.

Englannissa ortogeriatrinen toiminta ja kuntoutus olivat pitkällä. Niitä periaatteita Jäntti toteutti TLS:n mukaan Suomessa vuosikymmeniä myöhemmin.

”Jäntti perehtyi erityisesti lonkkamurtumapotilaiden kuntoutukseen. Hän väitteli Tampereen yliopistossa iäkkäiden tasapainon säätelystä ja kaatumisista vuonna 1993. Vuoden geriatriksi Jäntti nimettiin vuonna 2009 ja valinnan perusteena oli iäkkäiden kuntoutuksen kehittäminen. Lääkintöneuvoksen arvon hän sai vuonna 2015” , TLS kertoo tiedotteessa.

Palkintoperusteluissa kuvataan Jäntin mittavaa työuraa:

”Jäntti on ollut aloittamassa ja kehittämässä muistipoliklinikoita ja iäkkäiden potilaiden kuntoutusosastoja pääosin perusterveydenhuollossa, mutta myös erikoissairaanhoidossa.

Lempäälässä hänen johdollaan muutettiin terveyskeskuksen vuodeosasto kuntoutusta antavaksi osastoksi. Jokaiselle potilaalle tehtiin moniammatillinen geriatrinen arviointi. Osaston huoneista yksi sisustettiin kuntosaliksi ja fysioterapeutti laati jokaiselle osaston potilaalle kuntosaliohjelman, joka toteutettiin päivittäin joko fysioterapeutin tai hoitajan ohjaamana.

Lempäälän sairaalaosaston kuntoutusmalli sai myöhemmin Lääkäriliiton laatupalkinnon.

Seinäjoen keskussairaalassa Jäntti oli kehittämässä ortogeriatrista toimintaa. Ortopedian osastolla aloitettiin geriatrisen tiimin säännölliset kierrot ja lonkkamurtumapotilaille tehtiin geriatrinen arviointi ja kuntoutussuunnitelma, joten kuntoutus alkoi jo ortopedian osastolla. Ortogeriatrisen toiminnan aloittamiseen vaikutti Jäntin osallistuminen ensimmäiseen Duodecimin Lonkkamurtumat-käypä hoito-suosituksen työryhmään.”

Muistipoliklinikoita Jäntti on TLS:n mukaan ollut perustamassa sekä Oulun Diakonissalaitokselle että perusterveydenhuoltoon niin Oulussa, Lempäälässä, Raumalla kuin myös Sallassa. Lapissa hän työskenteli kahdessa sosiaali- ja terveysministeriön hankkeessa kehittäjägeriatrina. Hankkeiden ansiosta Lapin läänin kuntiin kehitettiin muistipotilaiden hoitoketju ja aloitettiin geriatrin etävastaanotot.

”Yksin mikään kehittämistyö ei olisi onnistunut, hyvät johtajat mahdollistivat kehittämistyön ja työ tehtiin yhdessä työtovereiden kanssa. Koen, että palkinto on kunnianosoitus myös geriatrian erikoisalalle”, Jäntti sanoo tiedotteessa.

Hän kertoo tiedotteen mukaan arvostavansa kollegojen myöntämää palkintoa suuresti.

Muokattu 14.10. 09.47. osuus ”palkinnonjako ja -julkistus jäivät koronapandemian jalkoihin” sanaan ”viivästyi” viivästymisen syiden moninaisuuden vuoksi. Lisätty palkinnon antamisen ajankohta ja Mediuutisten tiedon saamisen ajankohta.