Lääkeresistenssin yleistyminen haastaa tippurin hoidon etenkin, kun tippuritartunnat samanaikaisesti lisääntyvät hurjasti. Huolestuttavan yhtälön vuoksi tippurin hoito-ohjeita on päädytty muuttamaan Suomessa.

Seksitautien päivitetty Käypä hoito -suositus julkaistiin tänään.

– Tippuritartunnat ovat lisääntyneet sekä naisilla että miehillä, vaikka suurin osa tartunnoista todetaankin miehillä. Tauti on huolestuttavasti yleistynyt nuorilla aikuisilla. Lääkehoidon suunnittelussa on huomioitava tippuria aiheuttavan bakteerin lisääntynyt resistenssi tiettyjä lääkeaineita kohtaan, suositustyöryhmän puheenjohtaja, iho- ja sukupuolitautien erikoislääkäri Eija Hiltunen-Back kertoo tiedotteessa.

Suositus myös helpottaa hiljattain taudinaiheuttajaksi tunnistetun seksiteitse tarttuvan Mycoplasma genitalium -infektion diagnosointia ja hoitoa.

Suositus ohjeistaa tekemään lääkärin vastaanotolla seksitautia epäilevälle haastattelun ja kliinisen tutkimuksen. Tartuntariskin ja -ajankohdan selvittäminen on tärkeää luotettavan näytteidenoton suunnittelemiseksi. Suositus kannustaa ottamaan näytteitä myös nielusta ja peräaukosta, jos tartunta niihin on mahdollinen.

Suositus muistuttaa tartunnan jäljityksen olevan oleellinen osa seksitautien vastustamistyötä. Hoitava lääkäri on tartuntatautilain mukaisesti vastuussa siitä, että yleisvaarallista tai valvottavaa tartuntatautia sairastava ja muut mahdolliset tartunnan saaneet saatetaan tutkimukseen ja hoitoon.

Päivitetyn suosituksen tavoitteena on vähentää seksiteitse tarttuvien tautien esiintymistä Suomessa ja ehkäistä tautien aiheuttamia jälkiseurauksia. Suositus pyrkii edistämään seksuaaliterveyttä yhdenmukaistamalla diagnostiikkaa ja hoitokäytäntöjä sekä helpottamalla potilaan pääsyä tutkimuksiin.