Professori Timo Otonkoski Helsingin yliopistosta on saanut Euroopan Diabetestutkimusseuran Albert Renold -tiedepalkinnon.

Euroopan Diabetestutkimuksen seura (EASD) myöntää Albert Renold -palkinnon vuosittain tutkijalle, joka on tehnyt erityisen ansiokasta Langerhansin saarekkeisiin liittyvää tutkimusta. Otonkoski on ensimmäinen palkinnon saanut suomalainen.

Haiman Langerhansin saarekkeiden ja niiden insuliinia tuottavien beetasolujen kasvu ja kehitys olivat Otonkosken kiinnostuksen kohteena jo hänen vuonna 1989 valmistuneessa väitöskirjassaan. Uransa aikana Otonkoski on tunnistanut useita keskeisiä beetasolujen erilaistumiseen ja rappeutumiseen vaikuttavia tekijöitä.

Otonkosken ryhmän tutkimus on myös tuottanut merkittävää uutta tietoa synnynnäisestä hyperinsulinismista sekä jo vauvaiässä puhkeavasta diabeteksesta. Hänen tutkimuksensa on myös paljastanut mutaation, jonka seurauksena haima tuottaa rasituksen aikana liikaa insuliinia; tämän mutaation kantajilla voimakas fyysinen rasitus voi johtaa alhaisen verensokerin oireisiin.

Viime vuosina Otonkosken tutkimus on kohdistunut ihmisen monikykyisten kantasolujen käyttömahdollisuuksiin ja geenieditointiin beetasolujen toimintahäiriöiden tutkimisessa. Hänen ryhmänsä on tehnyt perustavaa laatua olevia havaintoja ihmisen kantasolujen uudelleenohjelmoinnista ja kehittänyt uusia lähestymistapoja monikykyisten kantasolujen erilaistumisen ohjaamiseen. Tätä lähestymistapaa käyttäen ryhmä on selvittänyt useita yhdestä geenistä johtuvia beetasolujen toimintahäiriöitä.

Otonkoski on Helsingin yliopiston lääketieteellisen kantasolututkimuksen professori. Hän johtaa lääketieteellisen tiedekunnan Kantasolujen ja metabolian tutkimusohjelmaa (STEMM).

Otonkoski piti Albert Renold -palkintoluennon syyskuussa Barcelonassa EASD:n vuosikokouksessa, jossa oli 15 000 osallistujaa.

Professori Timo Otonkoski sai Äyräpää-palkinnon

Medipersoona Timo Otonkoski: Solu kertoo sairaudesta

Diabetes: Lunastaako kantasoluhoito lupauksensa?

Helsingin yliopiston tutkijat keksivät keinon geenin käynnistämiseen