Ensimmäinen suomalainen ammattien ja ALS-taudin yhteyttä tarkastellut tutkimus osoitti ALS-taudin riskin olevan tavallista suurempi muun muassa matkustajien palvelutyössä eli esimerkiksi lentoemännillä, kaivos- ja louhintatyössä, pesu- ja silitystyössä, pakkaus- ja paketointityössä sekä ahtaus-, kuormaus- ja varastointityössä.

Tutkimuksesta kertoo FT, tutkija Peppiina Saastamoinen Työsuojelurahaston julkaisemalla Tiedon silta -sivustolla.

Saastamoisen mukaan tutkijat havaitsivat myös, että naisten ja miesten riskiammatit eroavat jonkin verran toisistaan.

– Todennäköisesti tämä johtuu siitä, että jotkin ammatit ovat ainakin jossain tutkimusaineistomme kattamassa ajanjaksossa olleet selkeästi mies- tai naisvaltaisia. Riskiammattiryhmissä oli eroja myös syntymäkohorttien välillä, mikä johtunee siitä, että ammatit ja altisteet ovat muuttuneet ajan saatossa, Saastamoinen sanoo Tiedon silta -sivuston artikkelissa.

Vaikka ammatti voi altistaa ALS-taudille, on myös mahdollista, että ammatti on vain yksi tekijä erilaisten altisteiden kumulatiivisessa ketjussa.

– Epidemiologinen tieto on tärkeää. Kun löydämme epidemiologisella tasolla jotain, asiaa voidaan lähteä selvittämään tarkemmin kliinisillä tutkimuksilla, Saastamoinen sanoo.

Hän toivoo, että jatkossa tutkittaisiin pitkälti ammattiin liittyviä erilaisia kemiallisia ja fysikaalisia altisteista, joilla voi olla yhteys ALS-riskiin.

Tutkijaryhmään kuuluivat Saastamoisen lisäksi neurologian erikoislääkäri Hannu Laaksovirta, emeritusprofessori Ossi Rahkonen sekä vanhempi tutkija, LT, dosentti Päivi Leino-Arjas.

Ryhmän tutkimusaineisto kattoi kaikki Suomessa kuolintodistuksiin kirjatut ALS-tapaukset 43 vuoden ajalta aikaväliltä 1973–2015. Tutkimuksen rahoitti Työsuojelurahasto.

Jo aiemmat, ulkomaiset tutkimukset ovat antaneet viitteitä siitä, että riski sairastua ALS-tautiin on koholla tietyissä ammattiryhmissä.