Tietojärjestelmät notkistuvat hitaasti

Nykyiset terveydenhuollon tietojärjestelmät koettelevat lääkäreiden hermoja. Asia on käynyt ilmi monista selvityksistä viimeisten vuosien aikana.

Simon Kavanagh on viimeiset viisi vuotta toiminut Tiedon sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmien pääsuunnittelijana. Hän ymmärtää lääkäreiden tuskaa.

Etenkin Pohjoismaissa terveydenhuollon vanhojen järjestelmien painolasti on Kavanaghin mukaan raskas ja vaikuttaa edelleen. Tietotekniikka tuli sairaaloissa käyttöön jo yli parikymmentä vuotta sitten.

– Varhainen käyttö on sekä siunaus että kirous, Kavanagh sanoo.

Potilastietojärjestelmien ostajat ovat perinteisesti olleet tietotekniikkaväkeä lääkäreiden sijasta. Tämän takia ostajat ovat painottaneet kilpailutuksissa enemmän teknisiä vaatimuksia ja ominaisuuksia kuin käyttäjäkokemusta. Edelleen kilpailutuksissa painotus on Kavanaghin mukaan teknologiassa ja lainsäädännöllisten vaatimusten täyttämisessä.

– Toivon, että hankintamenettelyissä käyttäjiä alettaisiin keskittyä nykyistä enemmän käyttäjiin. Hankinnoissa pitäisi painottaa innovatiivisuutta ja menettelyä suunnata vuoropuheluun. Siinä hankintayksikkö ja toimittajat voisivat entistä paremmin huomioida käyttäjien tarpeet, Kavanagh näkee.

Toisaalta tyytymättömyydessä vaikuttaa myös yleinen terveydenhuollon muutos ja sukupolvien välinen kuilu. Kokeneemmat lääkärit muistavat vielä ajat, jolloin sihteeri toi heille valmiin listan päivän potilaista esitietoineen.

Tietojärjestelmät ovat korvanneet sihteereitä, ja entistä useammat lääkärit joutuvat kaivamaan tiedot ja hoitamaan asiat itse. Nuoremmat lääkärit ovat usein enemmän sinut tietotekniikan kanssa eivätkä myöskään haikaile entisten aikojen perään.

Kavanagh uskoo, että myös tervey­denhuollon järjestelmätoimittajat voivat edelleen kehittää omaa toimintaansa. Kehitystyön painopiste on aikaisemmin ollut suurissa järjestelmissä, joilla voidaan hoitaa kaikki mahdolliset tehtävät ja asiat.

– Meidän täytyy alkaa miettiä terveydenhuoltoa entistä enemmän eri prosessien erityistarpeiden kautta.

Esimerkiksi kotihoidossa käyttäjille on jo kehitetty kevyempiä sovelluksia. Ne sisältävät vain juuri ne ominaisuudet, joita kyseinen henkilö tarvitsee työssään.

Pohjoismaissa on käynnissä tervey­denhuollon järjestelmien uusimisen aalto. Suomessa vireillä on Uudellamaalla Apotti-hanke ja muualle Suomeen suunnitellun UNA-hankkeen ytimen hankinta. Myös Tanskassa ja Ruotsissa on tulossa merkittäviä uusia kilpailutuksia.

Usein järjestelmäuudistukset törmäävät muutosvastarintaan. Esimerkiksi Tanskassa käyttöönotettu Epic-järjestelmä on herättänyt rajua vastusta terveydenhuollon työntekijöiden parissa. Lääkäreitä avustavat sihteerit ovat jopa osoittaneet sitä vastaan mieltä ja lakkoilleet.

Onko mahdollista, että järjestelmän käyttöönotto voi oikeasti onnistua ilman, että se suututtaisi käyttäjiä?

– Yleisin syy epäonnistumiseen on se, ettei muutostenhallintaan panosteta riittävästi. Organisaatio ei kiinnitä riittävästi huomiota järjestelmän käyttäjiin, Kavanagh sanoo.

Suomessa on nostettu esiin, että Apotti-hankkeen toimittajaksi valittu Epic edustaa kotimaansa amerikkalaista terveydenhuollon mallia. Simon Kavanaghin mukaan lääkärin kannalta pohjoismaiset ja amerikkalaiset järjestelmät eivät kuitenkaan eroa toisistaan merkittävästi. Sosiaali- ja terveydenhuollon tietotekniikassa merkittävää on kuitenkin paikallisen toimintamallin ja lainsäädännön tuntemus.

Hän huomauttaa, että myös Suomessa esimerkiksi Tiedon järjestelmiä käytetään useilla yksityisillä lääkäriasemilla. Niiden toimintatapa perustuu yleensä vakuutuksiin tai potilas maksaa itse hoitonsa kokonaan, kuten myös esimerkiksi Yhdysvalloissa.

Kavanaghin mukaan merkittävin terveydenhuollon järjestelmiä erottava tekijä on avoimuus. Tieto on hänen mukaansa tehnyt viimeisten vuosien aikana u-käännöksen avoimuudessa.

– Emme halua lukita asiakkaita omiin järjestelmiimme. Olemme rakentaneet ominaisuuden, jonka avulla asiakas voi niin halutessaan ottaa käyttöön toisen järjestelmän.

Käytännössä data ja sovellukset on irrotettu toisistaan niin, että keskitetyn tietokannan datan voi säilyttää, vaikka järjestelmän poistaisi sen päältä.