Lähes joka toinen Potilasvakuutuskeskuksen (PVK) asiakkaista kertoo saaneensa tiedon mahdollisuudesta vahinkoilmoitukseen tekemiseen hoitohenkilöstöltä.

Seuraavaksi yleisimpiä tietolähteitä ovat potilasasiamies, sukulainen tai tuttava.

Tiedot käyvät ilmi PVK:n asiakastyytyväisyyskyselystä, joka tehtiin marraskuussa 2019 puhelinhaastatteluna. Kyselyyn vastasi 300 asiakasta, joista noin joka toinen oli saanut myönteisen korvauspäätöksen.

Suurin osa kyselyyn vastanneista, 62 prosenttia, oli naisia, mikä myös vastaa naisten osuutta kaikista korvauksenhakijoista (60 prosenttia). Iäkkäiden osuus korostuu vastauksissa, sillä vastaajista noin puolet oli yli 60-vuotiaita ja yli neljännes 70-vuotiaita.

Asiakkaiden enemmistö arvioi päätökset ymmärrettäviksi.

Vahinkoilmoitusta, samoin kuin saamaansa korvauspäätöstä, piti riittävän ymmärrettävänä ja selkeänä noin 80 prosenttia vastaajista.

Päätöksen perusteluja piti riittävän ymmärrettävinä 70 prosenttia vastaajista.

Kokonaiskouluarvosanaa PVK:n toiminnasta kysynnyttäessä keskiarvoksi tuli 7,5. Myönteisen päätöksen saaneet antoivat paremman kouluarvosanan kuin kielteisen päätöksen saaneet.