Ymmärtämättömyys biologian perusteista, eli iän vaikutuksesta hedelmällisyyteen sekä tahattoman lapsettomuuden lisääntyminen sai Pohjoismaiset lapsettomuushoitojen asiantuntijat toimimaan. Eri maiden fertiliteettiyhdistysten puheenjohtajat lähettivät kunkin maan ministeriöön kannanoton, jossa halutaan toimia tahattomaan lapsettomuuteen puuttumiseen sekä ehdotetaan pohjoismaisen Fertility Awareness -keskuksen perustamista.

Miksi tahaton lapsettomuus huolestuttaa teitä näin paljon, Suomen fertiliteettiyhdistyksen puheenjohtaja Antti Perheentupa?

– Valtaosa tavallisista ihmisistä ei ymmärrä hedelmällisyyteen vaikuttavia asioita, eikä ammattilaistenkaan osaaminen näissä asioissa aina ole vahvaa. On unohdettu se, että ikä on merkittävä tekijä hedelmällisyyshoitojen onnistumisessa. Jopa 40-vuotias nainen saattaa tulla vastaanotolle toivomaan munasolujen pakastamista, jotta voisi saada lapsen sopivammassa elämäntilanteessa.

Miksi haluatte puuttua ihmisten henkilökohtaiseen asiaan?

– Tahaton lapsettomuus tai lapsiluvun jääminen toivottua pienemmäksi on raskas kokemus. Haluamme, että tahaton lapsettomuus vältettäisiin tietämättömyyden takia. Tästä aiheesta tarvittaisiin lisää osaamista ammattilaisille sekä yhteiskunnallista keskustelua. Tuki perheen perustamiselle nykyistä aiemmin olisi järkevämpää kuin kalliiden hedelmällisyyshoitojen tukeminen.

Suomessa on jo Väestöliitto ja THL, joiden tehtävänä tämä aihepiirin esiin nostaminen on. Miksi tarvitaan uusi keskus?

– En näe näiden tahojen olevan kovin aktiivisia näissä teemoissa, tai jos ovat, niin se ei näy ainakaan tilastoissa. Onnistumisen pitäisi näkyä ensisynnyttäjien iän laskemisena, nyt se nousee koko maassa.

Millaisen vastaanoton aloite on saanut Suomessa ja muissa Pohjoismaissa?

– Ministeriöihin lähetetty viesti ei ole saanut vastakaikua missään Pohjoismaassa. Ihmettelen sitä, etteivät poliitikot näe ongelmana syntyvyyden laskua koko Pohjoismaissa. Tämän olettaisi olevan hyvä teema jollekin poliitikolle eteenpäin vietäväksi.

Lue myös: Aloite tahattoman lapsettomuuden ehkäisemiseksi

Tuki perheen perustamiselle olisi järkevämpää kuin kalliit hedelmällisyyshoidot.