THL on päivittänyt koulujen koronavirustartuntoja koskevat tiedot verkkosivuilleen. Sivuilta löytyy tietoa varhaiskasvatuksessa, peruskouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa tapahtuneista altistumisista ja tartunnoista elokuun 2020 ja tammikuun 2021 välisenä aikana.

Yhteensä noin 53 800 lasta, nuorta tai henkilökuntaan kuuluvaa altistui koronavirustartunnalle elo-tammikuussa eri luokka-asteilla. Tartuntoja todettiin yhteensä 721, mikä on 1,3 prosenttia kaikista altistuneista. Aikuisten tartunnat ovat olleet suurimmaksi osaksi peräisin varhaiskasvatus- tai kouluyhteisön toiselta aikuiselta.

Epidemian kiihtyessä altistumistilanteet ovat lisääntyneet voimakkaasti, kun tartunnan saaneita henkilöitä on ollut tartuttavuusaikanaan varhaiskasvatuksessa tai koulussa. Varhaiskasvatus- ja kouluympäristöön liittyviä jatkotartuntoja on kuitenkin todettu vain pienellä osalla altistuneista. Tartuntariski on koulussa altistumisen jälkeen edelleen selvästi pienempi kuin tartuntariski muissa korona-altistumistilanteissa.

Kuntien tartunnanjäljitystyötä tekevät yksiköt raportoivat altistumisista suoraan THL:ään. Noin kaksi viikkoa altistumistilanteen jälkeen THL ottaa uudelleen yhteyttä näihin yksiköihin ja kysyy todetuista jatkotartunnoista. Jokaisen tartunnan saaneen henkilön tartunnanlähde pyritään selvittämään mahdollisimman tarkasti.

Sivuilta löytyy tietoa eri kouluasteilla tapahtuneista altistumisista ja tartunnoista myös kuukausitasolla. Osassa peruskoulujen altistumisista ja tartunnoista ei ole tietoa luokka-asteesta.