Yläkoulujen sulkeminen ei vähentänyt 13–15-vuotiaiden COVID-19-ilmaantuvutta, selviää THL:n tekemästä tutkimuksesta. Tutkimuksessa ei myöskään havaittu merkittäviä ilmaantuvuuden eroja muissa ikäryhmissä eri rajoitusalueiden välillä.

Tutkimuksessa arvioitiin, miten yläkoulujen sulkeminen vaikutti 13–15-vuotiailla koronatartuntojen ilmaantuvuuteen tilanteessa, jossa sosiaalisten kontaktien välttämiseksi asetettiin ravintolasulun kaltaisia lisärajoituksia yhdenmukaisesti koko maahan. Samanaikaisesti siirrettiin yläkoulut etäopetukseen suuressa osassa maata. Tutkimusryhmä arvioi ilmaantuvuuden kehityssuuntauksien eli trendien eroja eri ikäryhmissä alueiden välillä.

”Keväällä 2021 yhtä aikaa ravintoloiden sulkemisten kanssa useimmat alueet – kattaen yli 70 prosenttia väestöstä – sulkivat myös yläkoulut, kun muilla alueilla yläkoulut jatkoivat lähiopetuksessa. Tilanne mahdollisti yläkoulujen sulkemisen vaikutuksen vertailun erillisenä ja täydentävänä pandemian torjuntatoimena”, kertoo THL:n ylilääkäri Otto Helve tiedotteessa.

”Epidemiatilanne oli huomattavasti vaikeampi niillä alueilla, joilla yläkoulut siirrettiin etäopetukseen. Nuorten ikäryhmien ilmaantuvuuden suhteellinen muutos oli kuitenkin samankaltainen molemmissa ryhmissä, eikä yläkoulujen sulkemisesta näyttänyt olevan lisähyötyä”, arvioi THL:n ylilääkäri Emmi Sarvikivi.

Tutkimustulokset tukevat aiempia havaintoja siitä, että yläkoulujen sulkemisella ei ollut lisävaikutusta COVID-19-pandemian torjuntaan Suomessa. Samanlaisia tutkimustuloksia on raportoitu myös Norjasta ja Japanista.

Alueiden yleiset rajoitustoimenpiteet vaikuttivat tutkimustulosten valossa myös koronavirustapausten määrään. Tapaukset vähenivät kaikilla alueilla riippumatta suljettiinko yläkoulut vai ei.

Tutkimuksessa käytetyt tartuntatautiluvut poimittiin valtakunnallisesta tartuntatautirekisteristä. Tutkimuksen aineisto on peräisin ajalta, jolloin Delta-muunnoksen aiheuttamat tautitapaukset olivat epätodennäköisiä. Delta-muunnos on tartuttavampi kuin koronaviruksen aiemmat muodot.

Koulujen kiinni pitäminen on aiheuttanut vaikeuksia osalle oppilaista. Koulut ovat tänä syksynä pyrkineet lisäämään erilaisia oppilaiden tukitoimia.