Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuoreesta terveyskeskuskyselystä kävi ilmi, että potilaiden vastaanoton käytännöt ovat terveysasemilla hyvin kirjavia.

Yleisin työn organisoimisen malli on lääkäri-hoitaja-työpari, joka on käytössä 45 prosentissa terveysasemia. Myös erilaiset tiimit ovat yleisiä.

Lisäksi noin 60 prosenttia terveysasemista on ainakin jollain tapaa nimennyt osalle väestöstään omalääkärin ja 75 prosenttia omahoitajan.

Mikä ratkaisee työtavan valinnan? Vastaanoton työtapojen organisointiin näyttää vaikuttavan eniten henkilöstötilanne, kuten lääkäripula. Se ja hoitajien vaihtuvuus voi estää omalääkärin tai -hoitajan nimeämisen.

Henkilöstön suuri vaihtuvuus voi luoda terveyskeskukseen kierteen.

– Toiminta voi olla vakiintumatonta ja sekavaa etenkin terveysasemilla, joissa henkilöstön vaihtuvuus on suurta. Toisaalta epäselvät työprosessit ovat helposti yksi syy henkilöstön vaihtuvuuteen. Ihmiset turhautuvat, kun eivät tiedä, miten pitäisi toimia, sanoo THL:n ylilääkäri Anu Niemi.

Terveysasemat nimeävät oman ammattilaisen tyypillisesti asiakkaille, joilla on diabeteksen ja sydänsairauden tapaisia pitkäaikaissairauksia tai toisaalta asiakkaille, jotka käyttävät paljon palveluja.

– Hoidon jatkuvuudella on suuri merkitys etenkin pitkäaikais- ja monisairaille. Työn järjestämisen tapojen tulisi vastata asiakkaiden palveluiden tarpeeseen, ja nämä tekemisen tavat tulisi vakiinnuttaa. Esimerkiksi olemassa oleva hoito- ja palvelusuunnitelma tukee palvelutarpeisiin vastaamista myös tilanteissa, joissa henkilöstö vaihtuu, Niemi sanoo.

Hänen mukaansa juuri alkaneessa Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmassa on määrä keskittyä työprosessien selkeyttämiseen ja vakiointiin.

Iltavastaanottoja on esitetty yhdeksi ratkaisuksi terveysasemien jonojen purkuun. Kyselyn perusteella potilaiden vastaanotto virka-ajan ulkopuolella on kuitenkin toistaiseksi melko vähäistä.

Noin 30 prosenttia terveysasemista tarjoaa joko kiireetöntä tai kiireellistä ilta- tai viikonloppuvastaanottoa.

– Virka-ajan ulkopuoliselle vastaanotolle voi olla erityistä tarvetta silloin, jos terveysaseman alueella asuu paljon työikäisiä. Iltavastaanotto ei ole kuitenkaan poppakonsti jonojen purkuun, jos vastaanotot vähenevät muualta päivästä, sanoo THL:n kehittämispäällikkö Vesa Syrjä.

Myös sähköisen ajanvarauksen käyttö kasvaa hyvin hitaasti.

Noin 40 prosenttia sote-palveluiden järjestäjistä tarjoaa mahdollisuuden sähköiseen ajanvaraukseen hoitajalle, 7 prosenttia ajanvaraukseen lääkärille ja 18 prosenttia ajanvaraukseen fysioterapeutille.

Lue myös:

...

Oletko lääkäri, hammaslääkäri, proviisori tai farmaseutti? Kirjautumalla saat kaikki Mediuutisten digisisällöt käyttöösi maksutta.