THL jatkaa kesäkuusta alkaen koronaviruksen jätevesiseurantaa Helsingin, Espoon, Turun, Tampereen, Oulun ja Jyväskylän jätevedenpuhdistamoilla viikoittain. Seuranta kattaa 40 prosenttia Suomen väestöstä. Aiemmin seurantaa on tehty myös pienemmillä paikkakunnilla, mutta nyt seuranta keskittyy Euroopan komission suosituksesta niille paikkakunnille, joissa jätevedenpuhdistamon viemäriverkostoon kuuluva asukasmäärä ylittää 150 000 henkilöä.

Lisäksi vuoroviikoin testataan jätevesinäyte Lappeenrannasta ja Rovaniemeltä, joissa seuranta lisää ymmärrystä viruksen leviämisestä väestön liikkuessa eri alueilla.

”Seuranta keskittyy nyt kuudelle jätevedenpuhdistamolle, joiden asiakasmäärä ylittää komission suosituksen mukaisen 150 000 henkilöä. Aiemmin tehty 28 jätevedenpuhdistamon seuranta ei ollut enää perusteltua epidemiatilanteen ja rokotekattavuuden parantuessa Suomessa. Jos epidemiatilanne huonontuu, seurantaa voidaan tehdä myös pienemmillä paikkakunnilla”, kertoo johtava asiantuntija Tarja Pitkänen THL:stä tiedotteessa.

Kaikissa viime viikon alussa kerätyissä jätevesinäytteissä oli havaittavissa SARS-CoV-2 koronaviruksen RNA:ta. Helsingin, Espoon, Tampereen, Turun ja Lappeenrannan jätevedessä koronavirusta havaittiin enemmän kuin edelliselläviikolla. Jyväskylässä ja Oulussa havaittu koronaviruksen määrä oli molemmilla viikoilla niin pieni, että se ylitti toteamisrajan, mutta jäi määritysrajan alle.

Vastedes koronaviruksen jätevesiseurannan tulokset päivittyvät perjantaisin julkaistavassa viikkoraportissa.

”Uudistetussa koronaviruksen jätevesiseurannan viikkoraportissa pyrimme tuomaan enemmän alueellista tietoa koronaviruksen RNA-lukumäärien muutoksesta jätevedessä” Pitkänen kertoo.

Helsingin Viikinmäen jätevedenpuhdistamon seuranta paljasti, että havaittujen koronaviruksen RNA-kopioiden määrä laski hyvin nopeasti maaliskuun lopulla. Samaan aikaan myös viikkokohtaiset tartuntamäärät olivat jyrkässä laskussa.

SARS-CoV-2 koronaviruksen RNA-lukumäärien kehitystä voi tarkastella puhdistamokohtaisesti pidemmältä ajanjaksolta uudistetun viikkoraportin Alueellinen kehitys -välilehdeltä. Esimerkiksi Helsingin Viikinmäen jätevedenpuhdistamon seuranta paljasti, että havaittujen koronaviruksen RNA-kopioiden määrä laski hyvin nopeasti maaliskuun lopulla. Samaan aikaan myös viikkokohtaiset tartuntamäärät olivat jyrkässä laskussa.

Jätevesinäytteitä on kerätty 28 jätevedenpuhdistamolta elokuusta 2020 lähtien. Viimeisessä laajassa näytteenotossa toukokuun lopulla koronavirusta havaittiin 18 jätevedenpuhdistamon alueella.

Koronavirusta havaittiin kuun vaihteessa joka puolella maata.

”Koronavirusta alkaa erittyä tartunnan saaneiden henkilöiden eritteisiin jo ennen oireiden ilmaantumista. Koska koronatesteihin hakeudutaan pääosin vasta oireiden ilmaannuttua, nouseva trendi paikkakunnan jätevedessä voi kertoa ennalta kehittymässä olevasta tartuntaryppäästä. On myös huomioitava, etteivät kaikki koronavirustartunnan saaneet oireile ja hakeudu testeihin”, Pitkänen toteaa.

Koronavirusta erittyy ulosteisiin lähes kolmen viikon ajan tartunnasta, joten jätevedestä voidaan todeta koronaviruksen RNA:ta vielä silloinkin, kun uusia covid-19-tapauksia ei enää paikkakunnalla esiinny.

Lue myös: