Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on uudistanut neuvoloita sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa palvelevat ohjeensa. Uudistetut ohjeet ovat vapaasti luettavissa Lääkäriseura Duodecimin ylläpitämässä Terveysportti-verkkopalvelussa. Terveysportin NEUKO-tietokantaan vietyjen ohjeiden tarkoitus on yhdenmukaistaa lasten ja nuorten ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa neuvoloissa, kouluissa sekä oppilaitoksissa.

Tietokantaan on koottu uusinta tietoa, ohjeistuksia ja suosituksia lasten ja nuorten kanssa työskentelevien sote-ammattilaisten työn tueksi. Terveystarkastusten lisäksi ohjeet kertovat myös muista äitiys- ja lastenneuvolan sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon keskeisistä sisällöistä. Ohjeet tarjoavat muun muassa työmenetelmiä ja puheeksi ottamisen välineitä mielenterveyden edistämiseen ja tukemiseen, väkivallan ehkäisyyn ja tunnistamiseen sekä tietoa psykososiaalisen hyvinvoinnin arviointiin.

”Terveystarkastusten tulee olla sisällöllisesti yhdenmukaisia, mutta samalla niissä on tärkeää huomioida lapsen, nuoren ja perheen yksilöllinen tilanne”, korostaa THL:n ylilääkäri Marke Hietanen-Peltola tiedotteessa.

Uusi tieto päivittyy jatkuvasti tietokantoihin

Uusien ohjeiden laatimiseen on osallistunut yli 70 alansa johtavaa asiantuntijaa. Uusia ohjeita julkaistaan edelleen ja ohjeita päivitetään säännöllisesti.

Uudet STM:n rahoituksella julkaistut ohjeet korvaavat THL:n aikaisemmat, painettuina tai sähköisesti julkaisemat ohjeet.

THL:n sähköinen lastenneuvolakäsikirja suljetaan kevään 2022 kuluessa.

Ehkäisevä työ on tärkeä osa sosiaali- ja terveyspalveluja. Varhaisella puuttumisella voidaan torjua eriarvoisuutta, mikä on Marinin hallituksen lapsistrategian keskeisiä tavoitteita. Sosiaali- ja terveysministeriön neuvotteleva virkamies Arja Ruponen muistuttaa, että neuvolat sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuolto tavoittavat käytännössä kaikki perheet ja opiskelijat.

”On tärkeää, että työssä käytetään tutkittua ja ajantasaista tietoa. Koska uutta tietoa kertyy jatkuvasti, on tarkoituksenmukaista siirtyä sähköisiin, helposti käytettäviin ja päivitettäviin tietokantoihin”, Ruponen painottaa.

Lue seuraavaksi: