Paikalliset kuntoutukseen ja potilaiden nopeaan kotiutumiseen kohdistuvat interventiot paransivat hoitoa parhaiten ja vähensivät lonkkamurtumapotilaiden sairaalahoidon kustannuksia yli kymmenen prosenttia Espoossa ja Lahdessa, tiedottaa THL.

Asiaa kartoitettiin tutkimuksessa, jossa tarkastelun kohteena olivat sairaalan ja kuntoutuslaitoksen koon, sairaalahoidon alueellisen keskittymisen, palvelutuotannon integroinnin ja paikallistason interventioiden vaikutukset Suomessa lonkkamurtumapotilaiden hoitoon vuosina 2001–2015.

Useat tutkimukset ovat osoittaneet terveydenhuollon suoriutumiskyvyssä suuria alue- ja sairaalakohtaisia eroja. Toiminnan tehostamisen kannalta on tärkeä tunnistaa vaihtelua selittävät tekijät.

Sairaalan tai kuntoutuslaitoksen koko sekä hoidon keskittäminen eivät olleet systemaattisesti yhteydessä hoidon vaikuttavuuteen, vuodeostohoidon kestoon ja kustannuksiin.

– Sote-uudistuksen kannalta tärkeä havainto oli se, ettei aikaisemmin Suomessa toteutetuilla palvelutuotannon keskittämisellä maakuntatason tuottajille, kuten Kainuu ja Eksote, sellaisenaan ole pystytty parantamaan hoidon vaikuttavuutta eikä vähentämään sairaalakäyttöä ja kustannuksia, sanoo THL:n tutkimusprofessori Unto Häkkinen.

Häkkisen mukaan toiminnan tehostaminen edellyttää huomion kiinnittämistä potilasryhmäkohtaisten hoitoketjujen toimivuuteen.

Tutkimuksen voi lukea kokonaisuudessaan täältä.