Kiireettömät käynnit terveyskeskusten avosairaanhoitoon vähenivät huomattavasti kevään 2020 aikana covid-19-epidemian vuoksi, selviää THL:n tilastoista.

Myös 70-vuotta täyttäneiden ikäihmisten kiireettömät käynnit vähenivät terveyskeskuksien avosairaanhoidon vastaanotoilla ja kotihoidossa kevään aikana.

Kiireettömälle lääkärin avosairaanhoidon vastaanottokäynnille viikon kuluessa yhteydenotosta päässeiden osuus on ollut poikkeuksellisen suuri maalis-huhtikuussa. Alueesta riippuen se on ollut 44–73 prosenttia normaalista. Lokakuussa 2019 viikon kuluessa pääsi vastaanottokäynnille vain vajaa 40 prosenttia asiakkaista

Odotusaika lääkärin vastaanotolle oli yli kolme kuukautta hoidon tarpeen arvioinnista vain vajaassa prosentissa käynneistä. Suhteellisesti eniten yli kolmen kuukauden odotusaikoja oli Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella.

Hammaslääkärikäyntien määrä laski yli 50 prosenttia maalis-huhtikuun aikana. Yli puolet vähentyneistä asiakkaiden kiireettömistä käyntimääristä toteutui kolmen viikon kuluessa hoidon tarpeen arvioinnista.

Yli kuuden kuukauden kuluttua hoidon tarpeen arvioinnista toteutuneiden hammaslääkärikäyntien osuus oli suhteellisesti suurin Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella.

Etävastaanotot eivät lisääntyneet avosairaanhoidossa ja suun terveydenhuollossa vuoteen 2019 verrattuna.