Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tarkensi perjantaina koronarokotusjärjestyksen kohtaa 1.5, joka koskee kiireellistä hoitoa antavaa sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöä.

Alkuperäistä ohjetta kriittistä hoitoa antavan sote-henkilöstön rokottamisesta on tulkittu Suomessa eri alueilla eri tavalla, kertoo THL:n erikoistutkija Heini Salo.

Osa alueista esimerkiksi on tulkinnut kätilöt kriittiseksi henkilökunnaksi, vaikka heitä ei alkuvaiheen ohjeistuksessa mainittu kriittisenä henkilöryhmänä.

– Alueille jätettiin tarkoituksella harkinnan varaa sen arvioimiseksi, mikä kullakin alueella katsotaan kriittiseksi toiminnaksi, joka vaarantuu, jos yksi tai pari sote-ammattilaista joutuu karanteeniin, Salo sanoo.

Kyse on toiminnoista, joilla turvataan potilaan lakisääteinen oikeus päästä kiireelliseen hoitoon.

Alussa sote-henkilöstön koronarokottamista jarruteltiin.

Nyt THL haluaa kuitenkin tarkentaa tätä kiireellisen hoidon henkilökunnan rokottamisohjetta.

– Haluamme pitää huolen siitä, että kriittisten toimintojen työntekijät sosiaali- ja terveydenhuollossa saavat tässä vaiheessa koronarokotteen niilläkin alueilla, jotka ovat tähän asti tulkinneet rokotusjärjestystä tiukimmin.

Salo tahtoo sanoa, että vaikka alussa sote-henkilöstön koronarokottamista jarruteltiin rokotepulan vuoksi, niin nyt rokottamista on aika jatkaa.

– Ikääntyneiden ja vaikealle taudille alttiiden rokottaminen on edennyt niin hyvin.

THL:n mukaan kiireellisen ja kriittisen hoidon henkilökunnan rokotusvuorolla voidaan antaa koronarokote esimerkiksi näille sote-ammattilaisille:

•Akuutin psykiatrian yksiköiden henkilökunta

•Kiireellistä hoitoa antavan vastaanottotoiminnan välttämätön henkilökunta (kuten ympärivuorokautinen päivystys ja päiväpäivystys)

•Päivystyksellistä tai kiireellistä hoitoa antavat leikkaus- ja toimenpideyksiköiden henkilökunta

•Päivystyksellistä tai kiireellistä hoitoa antavien vuodeosastojen henkilökunta

•Synnytyksiä hoitava henkilökunta

•Kiireellisen päihdehoidon henkilökunta

•Lastensuojeluyksikön päivystyksellisen toiminnan henkilökunta