Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tiedottaa muuttavansa suositustaan koronakaranteenin kestosta. Tartuntatautilääkärin asettaman karanteenin kestoksi suositellaan nykyisen 14 vuorokauden sijaan 10:tä vuorokautta.

Muutos suositukseen karanteenin kestosta tulee voimaan tänään maanantaina, eikä se koske tätä aiemmin aloitettujen karanteenien kestoa, ellei tartuntataudeista vastaava lääkäri toisin päätä.

Suositusta muutetaan THL:n mukaan siksi, koska uusi tieto on osoittanut, että lyhyempi karanteeniaika on riittävä. Perusoikeuksia voi rajoittaa vain lakiin perustuen ja välttämättömistä syistä.

Vaikka karanteeniaika lyhenee 10 päivään, altistuneen tulee seurata oireiden ilmaantumista 14 päivää altistuksen alkamisesta. Jos oireita ilmaantuu, tulee testiin mennä välittömästi.

Tiedotteen mukaan muutokset koskevat myös altistuneita sote-alan työntekijöitä. Ne eivät kuitenkaan koske sairaalapotilaita eikä hoivakotien asukkaita laitosepidemioissa. Tartuntatautilääkäri arvioi lopulta kussakin tilanteessa karanteenin tarpeellisuuden.

Karanteeni rajoittaa ihmisen perusoikeuksia voimakkaasti. THL:n uusimmat mallinnukset osoittavat, että 10 päivän karanteeni riittää estämään tartuntojen leviämisen. THL katsoo, että tätä pidempi karanteeni ei ole enää kaikissa olosuhteissa oikeasuhtainen toimenpide. Joissakin erityistilanteissa pidempi karanteeniaika voi yhä olla perusteltu.

Päätöksen ja harkinnan karanteenin kestosta tekee aina tartuntatautilääkäri tapauskohtaisesti.

Toukokuussa voimaan tulleen ohjeen mukaan täyden rokotussarjan saaneen tai koronainfektion sairastaneen kohdalla ei suositella karanteenia altistumisen jälkeen. Sama suositus koskee myös niitä osittaisen rokotussuojan eli yhden rokoteannoksen saaneita, jotka ovat sairastaneet koronavirustaudin.

THL:n suositus karanteeniajan lyhentämisestä on julkistettu toimenpideohjeessa sairaanhoitopiirien ja kuntien tartunnantorjunnasta vastaaville henkilöille. Toimenpideohje on apuna alueellisia ja paikallisia ohjeita laadittaessa.

Tartuntatautilain mukaan THL tukee ja ohjaa tartuntatautien torjuntatyötä kunnissa, sairaanhoitopiirien kuntayhtymissä ja sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköissä. THL:lla ei kuitenkaan ole toimivaltaa antaa kunnille velvoittavia ohjeita, joten kyseessä on suositus eikä määräys. Kunnat harkitsevat ohjeen soveltamisen alueellaan sen erityispiirteet ja vallitseva epidemiatilanne huomioon ottaen.

LUE MYÖS: