Suomessa koronaepidemia hidastuu entisestään. Viruksen arvioitu tartuttavuusluku on tällä hetkellä 0,40–0,75, eli luku on laskenut hieman edellisestä viikosta.

Covid-19-tautiin sairastuneita parantuu nyt selvästi nopeammin kuin uusia tartuntoja ilmenee, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkäri Taneli Puumalainen kertoi torstaina tiedotustilaisuudessa.

Neljäntoista sairaanhoitopiirin alueella ei ole todettu uusia tapauksia viimeisimmän seurantajakson (15.-21.6.) aikana. Myös Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) alueella uusien tapausten määrä on jatkanut laskuaan edelliseen viikkoon verrattuna.

Kansainvälisesti tilanne on hyvin erilainen, sillä maailmanlaajuisesti epidemia kiihtyy. Tämänhetkisten epidemiakeskusten lisäksi uusia tartuntapiikkejä on nähty myös maissa, joissa tilanne on ollut jo hallinnassa.

– Tapausmäärän paikallista nousua on nähty, ja nähdään varmasti jatkossakin, niissäkin maissa, joissa tilanne nyt vaikuttaa olevan hallinnassa, Puumalainen kommentoi.

Suomen hallitus suunnittelee, että sisärajavalvonnasta voitaisiin 13. heinäkuuta alkaen luopua niiden maiden osalta, joissa covid-19-tauti-ilmaantuvuus on riittävän alhaisella tasolla. Viime viikonlopun epidemiatilanteen perusteella sisärajavalvonnasta voitaisiin luopua seuraavien maiden osalta: Saksa, Italia, Itävalta, Kreikka, Sveitsi, Slovakia, Slovenia, Unkari, Liechtenstein, Kroatia, Kypros ja Irlanti.

Näistä maista Saksassa epidemiatilanne on muuttunut sitten hallituksen listan, joka julkaistiin 21.6. Paikalliset, teurastamotoimintaan liittyvät tartuntaketjut ovat johtaneet myös jatkotartuntoihin, ja tämä on nostanut koronaviruksen tartuttavuusluvun nousuun Saksassa. Viime päivinä Saksassa on havaittu päivittäin yli 500 uutta koronatartuntaa, Deutsche Welle kertoo.

– Aikaisempi [hallituksen listan] vertailukohta oli kesäkuun 21. päivän tiedot ja tämän jälkeen Saksa tosiaan on raportoinut tämän laajan teurastamotyöntekijöiden keskuudessa havaitun epidemian ja siihen liittyviä jatkotartuntoja. Saksa on ryhtynyt hyvinkin tiukkoihin toimenpiteisiin teurastamoympäristössä, ja tällä tavalla pyrkii saamaan paikallisen epidemian kuriin. Näkisin, että Saksalla on tähän hyvät edellytykset, Puumalainen sanoo.

– Kuten hallitus linjasi, edetään varovasti ja tarkastellaan tilannetta uudelleen sitten 10. heinäkuuta mennessä. Hallitus sitten ottanee kantaa, mikä se Saksan ajankohtainen tilanne on lähempänä tarkasteluajankohtaa.

Hallitus päivittää lopullisen listauksen maista, joiden osalta matkailua avataan, ajankohtaisen epidemiatilanteen pohjalta myöhemmin. Maalistauksesta päätetään valtioneuvoston yleisistunnossa 10.7. mennessä.

Suomen naapurimaista Ruotsin tilanne on hätkähdyttävällä tavalla muista eriävä, kun covid-19-kuolemia on raportoi yli 5000 ja tartuntoja kaikkiaan yli 60 000. Vertailukohtana Suomessa koronatartuntoja on kaikkiaan todettu noin 7000.

– Toisaalta tehohoidossa olevien potilaiden määrä on kokonaisuudessaan koko Ruotsin tasolla pikkuhiljaa laskenut, Puumalainen kommentoi lisäten, ettei epidemia välttämättä Ruotsissa valtakunnallisesti enää kiihdy.

Pohjoisruotsalaisen Norrbottenin alueen paikallinen epidemia on huolestuttanut suomalaisiakin rajan ylittävän leviämisriskin vuoksi.

– Siellä on käynnissä alueellinen epidemia, jossa tapausmäärä on nopeasti kasvanut ja terveydenhuollon toimijat ovat olleet kovasti koetuksella, Puumalainen kuvaa.

– Norrbottenin tilanne on hankala ja huolestuttavakin.

Puumalainen sanoi kuitenkin, että koko kevään ja alkukesän aikana Ruotsista peräisin olleita tartuntoja on havaittu Suomessa vain yksittäisiä.

– Epidemiologinen raja on pysynyt hyvin selvänä, eli Ruotsin tilanne ei ole heijastunut mitenkään erityisesti Suomeen.