Niinä päivinä, kun katupölyn hiukkasten pitoisuus kaupunki-ilmassa oli korkea, Helsingin kaupungin työtekijöillä oli tavanomaista enemmän sairauspoissaoloja.

Tämä käy ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toteuttamasta tutkimuksesta, jossa arvioitiin päivittäisten uusien sairauspoissaolojen lukumäärän yhteyttä saman ja edellisten päivien karkeiden hengitettävien hiukkasten pitoisuuksiin.

Kun karkeiden hiukkasten pitoisuus kasvoi 10 mikrogrammalla kuutiossa hengitysilmaa, sairauspoissaolojen havaittiin lisääntyvän 1,8 prosenttia. Keskimääräistä voimakkaampia vaikutuksia havaittiin raitiovaunujen kuljettajilla, jotka altistuvat työssään katupölylle.

Keskimääräinen päivittäinen katupölyhiukkasten pitoisuus vuodet 2002–2017 kattavalla tutkimusjaksolla oli 5 ja korkein 89 mikrogrammaa kuutiossa hengitysilmaa. Tutkimusaikana Helsingin kaupungin työntekijöillä alkoi päivittäin keskimäärin 340 sairauspoissaolojaksoa.

Huolimatta siitä, että keväisin katupölypitoisuudet ovat erityisen korkeita, ei yhteyttä katupölypitoisuuksien ja sairauspoissaolojen välillä havaittu keväällä.

– Tältä osin tutkimuksen tulokset on syytä toistaa muissa tutkimusasetelmissa jo siksi, että kevätkauden aineisto on varsin pieni. On kuitenkin mahdollista, että keväällä karkeat hiukkaset ovat vähemmän haitallisia, THL:n johtava tutkija, professori Timo Lanki toteaa tiedotteessa.

Tutkimuksessa analyysit tehtiin erikseen koko vuodelle ja kevätpölykaudelle (15.3.–15.5.). Aineistona käytettiin Helsingin kaupungin työntekijöiden sairauspoissaolotietoja sekä Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY:n ilmanlaatutietoja. Tutkimuksen rahoitti HSY.

Katupölyä ja siten karkeita hiukkasia on ilmassa kaikkina vuodenaikoina. Katupölyn suhteellinen merkitys liikenteen terveyshaittojen aiheuttajana korostuu tulevaisuudessa, kun ajoneuvojen pakokaasupäästöt vähenevät.

– Hengitysilmaan päätyvän katupölyn määrää voidaan vähentää suosimalla kitkarenkaita nastarenkaiden sijaan sekä huolehtimalla tehokkaasta pölyntorjunnasta kaupungeissa, HSY:n ilmansuojeluasiantuntija Outi Väkevä sanoo.

Sisätiloissa altistumista karkeille hiukkasille voi vähentää tehokkaasti pitämällä asunnon ikkunat ja ovet kiinni sekä huolehtimalla tehokkaasta tuloilman suodatuksesta. Ulkona omaa altistumista voi vähentää välttämällä liikkumista vilkkaasti liikennöityjen katujen varsilla.