Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) pitää perusteltuna perusterveydenhuollon hoitotakuun selkeää lyhentämistä.

Kiireettömässä tapauksessa hoitoon on nykyisen hoitotakuun mukaan päästävä kolmen kuukauden sisällä hoidon tarpeen arvioinnista. Tällaisia ovat esimerkiksi pitkäaikaissairauden hoitoon liittyvät seurantakäynnit.

Kolmen kuukauden hoitotakuuta pidetään liian pitkänä.

– Hoitotakuun lyheneminen esimerkiksi yhteen viikkoon parantaisi koko palvelujärjestelmän asiakaslähtöisyyttä ja toimivuutta. Potilaat saisivat paremmin oikea-aikaista hoitoa ja erikoissairaanhoidon ja muiden erityispalveluiden tarve voisi vähentyä, sanoo THL:n ylijohtaja Marina Erhola tiedotteessa.

Jotta hoitoon voisi päästä jo viikon sisällä ajanvarauksesta, täytyy terveyskeskusten toimintatapoja kehittää ja perusterveydenhuollon henkilöstön määrää lisätä. Tarvittaessa hoitotakuun toteutuminen on THL:n mukaan turvattava ostopalvelujärjestelyin.

Kaikkiaan kunnallisen perusterveydenhuollon kiireettömiä avosairaanhoidon sairaanhoidollisia lääkärikäyntejä oli vuonna 2018 noin neljä miljoonaa. Keskimäärin puolet kiireettömistä lääkärin vastaanotoista toteutui viikon sisällä yhteydenotosta, mutta noin kolme prosenttia ylitti hoitotakuun aikarajat.

Lääkärien vastaanottoaikojen lisäys ei olekaan ainoa ratkaisu ongelmaan.

THL katsoo, että kiireetön hoito on järkevää toteuttaa moniammatillisesti paitsi hoidon jatkuvuuden ja vaikuttavuuden, myös kustannusten hallinnan kannalta. Silloin potilaan hoitoon osallistuu tarvittaessa useita eri ammattilaisia.

Moniammatillisten tiimien käytön myös uskotaan lisäävän myös perusterveydenhuollon ja terveyskeskustyön sujuvuutta sekä alan houkuttelevuutta. Erhola uskoo esimerkiksi, että lääkäreiden rekrytointia terveyskeskuksiin voi helpottaa, jos työyhteisössä toimii sujuvasti lääkärijohtoinen tiimi.