Samalla THL on päivittänyt Lapset ja koronavirus -verkkosivunsa. Verkkosivulta löytyy nyt uusimmat tiedot siitä, millaisen taudin koronavirusinfektio voi lapsille ja nuorille aiheuttaa, lasten ja nuorten koronavirusinfektioon liittyvistä jälkitaudeista sekä pitkittyneestä koronataudista lapsilla ja nuorilla.

Jatkotartunnan riski on koulu- ja varhaiskasvatusympäristöissä pieni

Kesäkuun loppuun mennessä lukuvuoden 2020–2021 aikana yhteensä 96 084 lasta, nuorta tai henkilökuntaan kuuluvaa oli asetettu karanteeniin mahdollisen koronavirustartunnalle altistumisen takia eri luokka-asteilla. Tartuntoja todettiin kuitenkin vain 1,9 prosentilla kaikista altistuneista (yhteensä 1 815 tapausta), tiedotteessa todetaan.

Vaikka epidemian kiihtyessä altistustilanteiden määrä kasvoi, varhaiskasvatus- ja kouluympäristöön liittyvien jatkotartuntojen suhteellinen osuus pysyi alhaisena. Tartuntariski on koulussa altistumisen jälkeen selvästi pienempi kuin tartuntariski keskimäärin (muissa altistumistilanteissa n. 10–15 % altistuneiksi katsotuista saa tartunnan).

Koronavirustauti on lapsilla useimmiten lieväoireinen – vakavat oireet tai jälkitaudit harvinaisia

Koronavirustauti on lapsilla ja nuorilla yleensä lieväoireinen. Suomessa on tähän mennessä todettu 29 000 alle 20-vuotiasta, joilla on ollut varmistettu covid-19-infektio. Heistä on hoidettu erikoissairaanhoidossa 0,3 prosenttia.

Suomessa ei ole tähän mennessä todettu koronavirustautiin liittyviä kuolemia alle 20-vuotiailla.

Myös terve nuori voi sairastua vakavasti tai saada jälkitaudin tai -seuraamuksen koronainfektiosta, mutta se on harvinaista. Perussairaus ja/tai sen hoito voivat heikentää immuunipuolustusta ja sitä kautta lisätä vakavan taudin riskiä. Myös itse perussairaus voi vaikeutua korkeakuumeisen koronavirusinfektion aikana.

Long covidia tutkittu lapsilla ja nuorilla vasta vähän

Koronavirusinfektion jälkeen pitkään jatkuvaa oireilua eli long covidia on tutkittu nuorilla vasta vähän. Osalla lapsista ja nuorista pitkittyneet oireet ovat mahdollisia, mutta oireiden on todettu kuitenkin seurannassa väistyvän.

Suomessa tapauksia on todennäköisesti erittäin vähän. Tähän viittaa Suomen keskussairaaloiden lastenylilääkäreille elokuussa tehty kysely, johon vastasi 13 keskussairaalaa. Yhdessäkään näistä ei ollut havaittu epäiltyjä tai todettuja long covid -tapauksia alle 16-vuotiailla.