Terveydenhuollon ja hyvinvoinnin laitos tarkensi tänään koronaohjeitaan. Päivitetyssä terveydenhuollon toimenpideohjeessa tarkennetaan ohjeistusta etenkin vanhusten hoivakotien suojaamiseksi.

Ohjeessa erotetaan tilanne, jossa epäillään koronavirusinfektiota tilanteesta, jossa sellaine on jo todettu hoivakodissa.

Jos hoitolaitoksessa tai hoivakodissa epäillään koronaviruksen aiheuttamaa infektiota esimerkiksi asukkaalla tai työntekijällä, toimitaan alueellisten ja THL:n ohjeiden mukaan. Tämä tarkoittaa epäillyn henkilön testaamista, altistuneiden kartoittamista ja erottamista muista.

Mikäli hoitolaitoksessa todetaan varmistettu koronavirustartunta, voidaan kaikki altistuneet testata oireista riippumatta, alueellisten ja THL:n ohjeiden mukaan.

Näin kaikki tartunnan saaneet asukkaat ja työntekijät voidaan tunnistaa ja mahdollisuuksien mukaan erottaa muista niin, että jatkotartunnat saadaan minimoitua.

Tämänhetkisen tiedon mukaan suuri osa koronavirustartunnoista tapahtuu oireiden alkamisen jälkeen, mutta tartuttavuus voi alkaa jo 1-2 vuorokautta ennen oireita, sanoo THL.

Mikäli koronavirustartunta todetaan, kaikissa hoitolaitoksissa ja hoivakodeissa on tärkeää

• huolehtia, että henkilökunnan vaihtuvuus on mahdollisimman vähäistä. Samojen hoitajien ei tulisi työskennellä useammassa kuin yhdessä yksikössä

• välttää asukkaiden siirtämistä hoitopaikasta tai yksiköstä toiseen, jos se ei ole välttämätöntä. Lääketieteellisten perusteiden mukainen hoito on järjestettävä

• tehostaa hoitoympäristön siivousta

• tehostaa henkilökunnan suojainten käyttöä.

Listätietoja saa THL:n sivuilta:

Toimenpideohje epäiltäessä koronaviruksen COVID-19 aiheuttamaa infektiota

Koronavirustartuntojen torjunta pitkäaikaishoidon ja -hoivan toimintayksiköissä

Koronavirustartuntojen torjunta kotihoidon palveluissa

Lue myös: