THL on mukana kansainvälisessä hankkeessa, jossa kehitetään tautien havaitsemista, seurantaa ja epidemioihin varautumista. Tammikuussa alkaneen hankkeen tavoitteena on yhtenäistää ja kehittää tartuntatautien seurantaa niin Euroopassa kuin muuallakin maailmassa.

Ilmastonmuutos, ihmisten ja eläinten globaali liikkuminen, väestönkasvu ja kaupungistuminen lisäävät riskiä erilaisten tartuntatautien leviämiseen.

MOOD-hankkeessa (Monitoring Outbreak events for Disease surveillance in data science context) selvitetään miten esimerkiksi erilaiset signaalit mahdollisesta epidemiasta voidaan havaita mahdollisimman aikaisin ja miten tautien seurantaan liittyviä työkaluja voidaan kehittää sekä yksittäisissä maissa että koko Euroopassa.

– On tärkeää, että erilaiset taudit ja mahdolliset epidemiat havaitaan ajoissa. Näin voidaan arvioida tautien aiheuttamaa riskiä väestölle ja ehkäistä tautien ja mahdollisten epidemioiden vaikutuksia. Meneillään oleva COVID-19-pandemia korostaa tarvetta entistä tehokkaampien ja kansainvälisesti yhtenäisten seurantamenetelmien kehittämiselle sekä maiden väliselle yhteistyölle, sanoo THL:n johtava asiantuntija Jussi Sane.

MOOD-hankkeeseen osallistuu kaikkiaan 25 tutkimuslaitosta 12 eri maasta. Hanketta rahoittaa Euroopan Unionin tärkein tutkimuksen ja innovoinnin rahoitusohjelma Horisontti 2020 noin 14 miljoonalla eurolla. Hanke kestää vuoden 2023 loppuun saakka.

Oletko lääkäri, hammaslääkäri, proviisori tai farmaseutti? Kirjautumalla saat kaikki Mediuutisten digisisällöt käyttöösi maksutta.