Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämiseen käytettävät rahat asukasta kohti vaihtelevat merkittävästi kunnittain.

Kunnat käyttivät vuonna 2016 keskimäärin 3 060 euroa asukasta kohti sote-palveluiden järjestämiseen. Vähimmillään rahaa kului 2 167 euroa ja enimmillään 5 688 euroa asukasta kohti.

Eniten rahaa sote-palveluiden järjestämiseen käytettiin Lapissa ja Pohjanmaalla. Vähiten rahaa käytettiin Etelä-Karjalassa, jossa palveluiden tarpeella suhteutetut sote-menot olivat 16 prosenttia matalammat kuin koko maassa keskimäärin.

Tämä käy ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuoreesta Sosiaali- ja terveydenhuollon tarvevakioidut menot kunnittain, sairaanhoitopiireittäin ja maakunnittain vuonna 2016 - tilastosta.

Myös sote-palveluiden tarve vaihteli kuntien välillä runsaasti. Espoossa palvelujen tarve oli 20 prosenttia pienempi kuin maassa keskimäärin, kun Rautavaaralla ja Ristijärvellä tarve oli 63 prosenttia keskitasoa suurempi.

Yli puolessa kuntia palveluiden tarve oli maan keskitasoa korkeampi.

Erot kuntien sosiaali- ja terveysmenoissa eivät kavennu merkittävästi, vaikka menot suhteutetaan siihen, kuinka paljon asukkaat tarvitsevat palveluita.

Lähes puolessa kunnista sote-menot poikkesivat tällöin yli 5 prosenttia maan keskitasosta ja joka viidennessä kunnassa yli 10 prosenttia.

Tilastosta ei voida päätellä syitä siihen, miksi kuntien ja alueiden sote-menoissa suhteessa palveluiden tarpeeseen on eroja.

Kuntien sote-menoihin vaikuttavat palvelutarpeen lisäksi myös monet muut tekijät, kuten yksityisten ja julkisten palveluiden saatavuus sekä palveluiden järjestämisen tehokkuus ja kustannusvaikuttavuus.

Joissakin kunnissa sote-palveluita on päätetty tuottaa muita kuntia enemmän tai parempia palveluita. Keskimääräistä pienempien menojen taustalla voi puolestaan olla hoitoketjujen toimivuus tai se, etteivät kunnan rahat riitä asianmukaisiin palveluihin, arvioidaan THL:n tiedotteessa.

Vuoteen 2015 verrattuna keskimääräinen järjestämiskulu per asukas pysyi lähes samana: vuonna 2015 vastaava luku oli 3 026 euroa asukasta kohti.

Kun asukkaiden erilaiset palvelutarpeet otetaan huomioon, eniten rahaa sote-palveluiden järjestämiseen käytettiin Lapissa ja Pohjanmaalla.

Vähiten rahaa käytettiin vuonna 2015 Päijät-Hämeessä, jossa asukkaiden palvelutarpeella suhteutetut sote-menot olivat 11 prosenttia matalammat kuin koko maassa keskimäärin.