Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tekemän seurantatutkimuksen mukaan koronarokotettujen kuolleisuus on kolmena rokotuksen jälkeisenä viikkona selvästi matalampaa kuin niiden ihmisten kuolleisuus, jotka eivät ole lainkaan saaneet rokotusta. THL seuraa rokotettujen kuolleisuutta rokotuksen jälkeen jatkuvana osana koronarokotusten normaalia turvallisuusseurantaa.

Kuolleisuus tarkoittaa tietyllä aikavälillä kuolleiden ihmisten osuutta seuratusta joukosta. Rokotuksen jälkeen tapahtunut kuolema ei tarkoita, että rokotuksella ja kuolemalla olisi syy-yhteys.

THL selvitti rokotettujen kuolleisuutta kolme viikkoa ensimmäisen rokoteannoksen saamisen jälkeen ja vertasi sitä rokottamattomien kuolleisuuteen.

Seurannassa todettiin 14.8.2021 mennessä kaikkiaan 1676 kuolemaa 3,9 miljoonan koronarokotetun joukossa kolmen viikon kuluessa ensimmäisen rokoteannoksen saamisesta.

Kuolemia oli rokotetuilla kaikissa ikäryhmissä selvästi vähemmän kuin rokottamattomilla. Analyysissa huomioitiin tutkittujen taustatekijät: ikä, sukupuoli, terveydenhuoltokäyntien lukumäärä, mahdollinen laitoshoito ja seurantakuukausi.

”Kun verrataan taustatekijöiltään samankaltaisia ja samankokoisia ryhmiä siten, että rokottamattomien ryhmässä tapahtuisi tietyllä aikavälillä keskimäärin 100 kuolemaa, vastaavassa rokotettujen ryhmässä menehtyisi keskimäärin 43 henkilöä. Taustatekijät huomioiden rokotettujen kuoleman riski oli kolmen viikon aikana rokotuksen jälkeen kaikilla ikäryhmillä siis alle puolet rokottamattomien riskistä”, THL:n erikoistutkija Petteri Hovi kertoo tiedotteessa.

Moni tekijä voi selittää rokotettujen matalaa kuolleisuutta heti rokotuksen jälkeen.

”On mahdollista, että hyväkuntoiset ja terveet ihmiset ottavat rokotteita aktiivisemmin kuin muut. Rokotuksia ei myöskään yleensä anneta saattohoidossa oleville, jotka elävät elämänsä viimeisiä viikkoja tai kuukausia”, Hovi huomauttaa.

Tilastokeskus julkaisee tiedon vuoden 2021 aikana menehtyneiden kuolinsyistä vuoden 2022 aikana, jolloin kuolinsyitä eritteleviä analyyseja on mahdollista tehdä.

Suomessa menehtyy vuosittain noin 55 000 ihmistä, mikä tarkoittaa noin 150 kuolemaa joka päivä.

THL seuraa koronarokotusten turvallisuutta tarkastelemalla terveydenhuollon rekistereistä saatavaa tietoa. Laitoksen seurannassa on tällä hetkellä mukana tiedot kaikkiaan 5,6 miljoonasta Suomessa asuvasta henkilöstä.

LUE SEURAAVAKSI: