Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tekemän seurantatutkimuksen mukaan kuolleisuus ei ole lisääntynyt koronarokotteiden saamisen jälkeen Suomessa. Seurantaa tehtiin aikavälillä 1.10.2020-10.1.2022.

THL:n seurantatutkimuksessa rokotettujen kuolleisuutta tarkasteltiin 0–20 vuorokautta sekä 0–41 vuorokautta rokotteiden saamisen jälkeen. Tutkimuksessa seurattiin kaikkiaan noin 4,4 miljoonan ensimmäisen annoksen, 4,1 miljoonan toisen annoksen ja 2,1 miljoonan kolmannen annoksen saaneiden kuolleisuutta.

Kun koronarokotteen saaneita verrattiin rokottamattomaan väestöön, kuolleisuus oli rokotusten jälkeisessä seurannassa selvästi vertailuryhmää matalampaa, myös toisen ja kolmannen rokoteannoksen jälkeen. Rokotevalmisteiden välisiä eroja ei todettu.

”Matala kuolleisuus rokottamisen jälkeen selittyy osin sillä, että hyväkuntoiset ja terveet ottavat rokotteita aktiivisemmin. Esimerkiksi kaikkein sairaimmilla henkilöillä, joilla kuoleman riski on korkea, koronarokotteen antamista siirretään eteenpäin. Rokotus annetaan siis vasta, kun äkillinen sairaus on helpottanut”, kertoo THL:n erikoistutkija Petteri Hovi tiedotteessa.

Tutkimuksessa kaltaistettiin sukupuoli, ikä, taustasairaudet ja laitoshoito, jotta ilmaantuvuuden tarkasteleminen kolmansien rokoteannosten jälkeen olisi vertailukelpoista. Kolmansien rokoteannosten antaminen aloitettiin vakavalle koronataudille alttiista henkilöistä, joilla myös kuoleman riski on suurin.

Lue seuraavaksi: