Koronaviruksen arvioitu tartuttavuusluku on noussut hieman Suomessa. Niin sanottu R-luku on nyt 0,65-0,90, THL tiedottaa, kun se vielä viime viikolla oli 0,40–0,75.

– Luku on noussut hieman edellisiin viikkoihin verrattuna, mutta on edelleen alle yhden, THL toteaa tiedotteessaan.

Tartuttavuusluku eli R-luku kuvaa keskimääräistä uusien tartuntojen lukumäärää yhtä tartunnan saanutta kohden. Se, että luku on alle yhden, tarkoittaa epidemian supistumista.

Myös uusien tapausten ilmaantuvuus on noussut hieman edellisviikkoon nähden Valtakunnallista tapausilmaantuvuutta suurempaa ilmaantuvuutta todettiin neljällä alueella: Helsingin ja Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Länsi-Pohjan ja Ahvenanmaan sairaanhoitopiireissä.

Tänään torstaina julkaistun THL:n arvion mukaan koronavirusepidemia on Suomessa kuitenkin edelleen rauhallinen. Neljäntoista sairaanhoitopiirin alueella ei ole todettu uusia tapauksia viimeisimmän seurantajakson (22.6.-28.6.) aikana.

– Viikoittain tartuntatautirekisteriin ilmoitettavat tapausmäärät ovat edelleen pieniä eikä tapausten määrässä ole todettu suurta vaihtelua kahteen edelliseen viikkoon verrattuna.

Tehohoidossa ei ole tällä hetkellä lainkaan koronavirusinfektioon sairastuneita potilaita, ja sairaalahoidossakin on kaikkiaan vain 24 koronapotilasta. Sairaalahoidon tarpeen ennuste on nyt hieman nouseva.

– Sairaalahoidossa olevien potilaiden määrä on laskenut selvästi huhti- ja toukokuulta, mutta tasaantunut viime viikkojen aikana. Ennusteen mukaan tulevan viikon uusien sairaala- ja tehohoitojaksojen määrä on hieman suurempi kuin edellisen viikon jyrkempään laskuun perustuneessa ennusteessa, THL kertoo.

Laboratorioiden koronaviruksen testauskapasiteetti on tällä hetkellä yli 13 000 näytettä päivässä. Tämä ylittää sosiaali- ja terveysministeriön asettaman tavoitteen eli 10 000 näytteen päivittäisen testauskapasiteetin, THL kertoo.

– Suomessa on tavoitteena testata edelleen kaikki, joilla epäillään akuutin vaiheen koronavirustartuntaa. Testiin hakeutuminen hyvin matalalla kynnyksellä on erittäin tärkeää. Testauksen avulla voidaan selvittää tartuntalähteitä ja -ketjuja ja estää jatkotartuntoja.

Koronavirustaudista parantuneita arvioidaan Suomessa olevan noin 6 700, eli yli 90 prosenttia todetuista tartuntatapauksista.