Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL ehdottaa, että jatkossa rokotusstrategiassa tärkeintä tulisi olla vakavan koronataudin, kuolemien ja elinvuosien menetyksen ehkäisy väestössä, jolle nykyisin käytössä olevilla rokotteilla on hyvät edellytykset.

THL sanoo tiedotteessaan, että rokotesuoja vaikeaa koronatautia vastaan säilyy hyvänä myös omikronia vastaan. Suoja lieväoireista omikronin aiheuttamaa koronaa ja tartuntaa vastaan heikkenee muutamassa kuukaudessa kolmannenkin rokoteannoksen jälkeen kaikissa ikäryhmissä.

Omikronin levitessä koronarokotteiden merkitys tartuntaketjujen hallinnassa on vähentynyt. Rokotevasteen tehostaminen neljännellä annoksella koko väestölle ei tämänhetkisen tiedon valossa toisi merkittävää lisähyötyä. Tutkimusten mukaan suoja säilyy hyvänä kolmannen annoksen jälkeen myös omikrontartunnoissa.

Terveydenhuollon väelle suositellaan

Rokotusstrategian päätavoite ei tulisi enää olla koronavirustapausten määrän vähentämisen rokotuksilla, koska nykyisillä koronarokotteilla ei kyetä laajasti ehkäisemään omikron-tartuntoja ja tartuntaketjujen leviämistä.

THL arvioi, että koronarokotusten edellyttäminen sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunnalta on asiakas- ja potilasturvallisuuden ja työsuojelun kannalta yhä lääketieteellisesti perusteltua.

Vaikka väestötasolla rokotteet eivät ole antaneet erityisen tehokasta suojaa omikrontartuntojen leviämistä vastaan, on tartuntojen riski yksilötasolla rokotetuilla kuitenkin pienempi.

Sitoo henkilökuntaa ja tiloja

Rokotesuoja omikronin aiheuttamaa vakavaoireista sairaalahoitoa vaativaa koronatautia vastaan on säilynyt hyvänä. Vakavan taudin rokotesuojan lievää heikentymistä on havaittu vain iäkkäillä ja perussairauden riskiryhmissä.

Lisätehosteannosten tarvetta tulisi arvioida ensisijaisesti sen perusteella, saavutetaanko niillä merkittävää lisäsuojaa vakavaa tautia vastaan väestöryhmillä, joilla vakavan koronataudin riski on suurin.

Lisäannosten hyötyä on arvioitava huolellisesti myös siksi, että rokottaminen sitoo runsaasti terveydenhuollon resursseja. Koko väestön kattavia rokotuksia varten ei ole tarkoituksenmukaista pitää henkilökuntaa ja tiloja jatkuvassa valmiudessa.

Lue seuraavaksi: